Neuronové sítě: Úvod (1. část)

Tímto článkem bych chtěl zahájit seriál o umělé inteligenci a zpracování přirozeného jazyka.
Nejdříve se zastavíme u základů neuronových sítí (co je to neuronová síť, z čeho se skládá a jak funguje) a postupně bych se rád propracoval až k Deep Learning a pokročilým metodám strojového učení.

NeuralNetwork
Neuronová síť [1]

(more…)

[1] A. Ng, Stanford – Machine Learning, 2014.
[Bibtex]
@misc{Ng2014,
abstract = {Learn about the most effective machine learning techniques, and gain practice implementing them and getting them to work for yourself.},
author = {Ng, Andrew},
title = {{Stanford - Machine Learning}},
url = {https://www.coursera.org/course/ml},
year = {2014}
}

Read More

Apache HTTP + Tomcat + HTTPS (SSL/TLS)

ApacheTomcatSSL

I often have to deploy my JAVA application to tomcat with HTTPS communication. There is simple step-by-step guide.

Prerequisites

  • Linux machine (Ubuntu 14.04 in my case)
  • Installed and working Apache 2 HTTP server (http://localhost:80/ works in your browser)
  • Installed Tomcat 7 server (http://localhost:8080/ works in your browser)
  • Installed Oracle JAVA (JDK)

What we will do in the guide ?

  • Generate self-signed certificate for server
  • Install self-signed certificate to Apache
  • Configure AJP connection between Apache and Tomcat at URL (https://localhost)

(more…)

Read More