Solution for error: Xubuntu 14.10 + RabbitVCS + Thunar

I installed latest RabbitVCS from official PPA repository.

When I tried run Thunar, received exception:

 thunar:13281): thunarx-python-WARNING **: g_module_open libpython failed: /usr/lib/libpython2.7.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory
 Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gobject/__init__.py", line 24, in 
 import sys
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gobject/__init__.py", line 26, in 
 from glib import spawn_async, idle_add, timeout_add, timeout_add_seconds, \
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/glib/__init__.py", line 22, in 
 from glib._glib import *
 ImportError: /usr/lib/libpyglib-2.0-python2.7.so.0: undefined symbol: _Py_ZeroStruct
(thunar:13281): thunarx-python-WARNING **: could not import gobject
(thunar:13281): thunarx-python-WARNING **: pygobject initialization failed
(thunar:13281): thunarx-python-WARNING **: thunarx_python_init_python failed
 Traceback (most recent call last):
 File "/usr/share/thunarx-python/extensions/RabbitVCS.py", line 35, in 
 import thunarx
 ImportError: No module named thunarx
rabbitvcs thunar-icon

There is simple solution

(more…)

Neuronové sítě: Úvod (1. část)

Tímto článkem bych chtěl zahájit seriál o umělé inteligenci a zpracování přirozeného jazyka.
Nejdříve se zastavíme u základů neuronových sítí (co je to neuronová síť, z čeho se skládá a jak funguje) a postupně bych se rád propracoval až k Deep Learning a pokročilým metodám strojového učení.

NeuralNetwork
Neuronová síť [1]

(more…)

[1] Unknown bibtex entry with key [Ng2014]
[Bibtex]

Apache HTTP + Tomcat + HTTPS (SSL/TLS)

ApacheTomcatSSL

I often have to deploy my JAVA application to tomcat with HTTPS communication. There is simple step-by-step guide.

Prerequisites

  • Linux machine (Ubuntu 14.04 in my case)
  • Installed and working Apache 2 HTTP server (http://localhost:80/ works in your browser)
  • Installed Tomcat 7 server (http://localhost:8080/ works in your browser)
  • Installed Oracle JAVA (JDK)

What we will do in the guide ?

  • Generate self-signed certificate for server
  • Install self-signed certificate to Apache
  • Configure AJP connection between Apache and Tomcat at URL (https://localhost)

(more…)