OpenSUSE 11 32bit – VMware Player

[lang_en]Virtualization is phenomenon of today in information technologies, one of the best are VMware products. We will install VMware Player into OpenSUSE Linux and one smart tool (VMX Manager) in this post.

Content:

 1. VMWare Player installation
 2. VMX Manager installation


VMWare Player installation

Top
 1. You have to set repositories which contains required software before start. You can set your repositories by this guide OpenSUSE 11 32bit (Gnome) personal installation guide
 2. Run firefox (or other Internet browser) and go to page http://www.vmware.com/download/player/
 3. Click “Download”
  VmWarePlayer_Download_01.png
 4. Click “Download Now”
  VmWarePlayer_Download_02.png
 5. Fill registration form
  VmWarePlayer_Download_03.png
 6. Click “Download Now”
  VmWarePlayer_Download_04.png
 7. Accept “User license”
  VmWarePlayer_Download_05.png
 8. Click “Download” link in last Linux (RPM) version paragraph (it is usually second paragraph)
  VmWarePlayer_Download_06.png
 9. Save file to your home folder
 10. Run console and run command:
  sudo /sbin/yast -i gcc gcc-c++ binutils make kernel-source
  This step will install software required for VMware Player installation.
 11. go to your home folder (where should be downloaded your vmware-player RPM file) by command “cd”
 12. Run VMware Player installation by command:
  sudo rpm -Uvh VMware-Player-2.5.0-118166.i386.rpm
 13. That’s all. You should find VMware Player in your applications in main menu.

VmWarePlayer.png


VMX Manager installation

Top
 1. You have to set repositories which contains required software before start. You can set your repositories by this guide OpenSUSE 11 32bit (Gnome) personal installation guide
 2. Run console and run command:
  sudo /sbin/yast -i vmx-manager
  This command install “VMX Manager”. You can create and manage your virtual machines in one place without VMware Server application. You only need VMware Player installed.
 3. You should find VMX manager in your applications in main menu.

VmxBuilder.png

[/lang_en]

[lang_cs]
Virtualizace je fenoménem dnešní doby v IT. V tomto zápisku si nainstalujeme VMware Player a VMX manager do našeho OpenSUSE Linux.

Content:

 1. Instalace VMWare Player
 2. Instalace VMX Manager


Instalace VMWare Player

Top
 1. Před začátkem instalace si musíte správně nastavit repositáře ve vaší instalaci OpenSUSE. Pokud nevíte jak, pomůže Vám tento zápisek: OpenSUSE 11 32bit (Gnome) osobní instalační příručka
 2. Spusťte Firefox (nebo jiný internetový prohlížeč) a otevřete stránku http://www.vmware.com/download/player/
 3. Klikněte na “Download”
  VmWarePlayer_Download_01.png
 4. Klikněte na “Download Now”
  VmWarePlayer_Download_02.png
 5. Vyplňte registrační formulář
  VmWarePlayer_Download_03.png
 6. Klikněte na “Download Now”
  VmWarePlayer_Download_04.png
 7. Akceptujte “User license”
  VmWarePlayer_Download_05.png
 8. Klikněte na “Download” v odstavci last Linux (RPM) version (je to obvykle druhý odstavec (odkaz))
  VmWarePlayer_Download_06.png
 9. Uložte soubor do vašeho domovského adresáře
 10. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  sudo /sbin/yast -i gcc gcc-c++ binutils make kernel-source
  V tomto kroku nainstalujete balíčky které sjou vyžadovány VMware Player.
 11. běžte do vašeho domovského adresáře (kde by jste měli mít uložený RPM soubor s vmware-player) pomocí příkazu “cd”
 12. Spusťte instalaci příkazem:
  sudo rpm -Uvh VMware-Player-2.5.0-118166.i386.rpm
 13. To je vše. Nyní by jste měli najít VMware player ve vašich aplikacích v hlavním menu.

VmWarePlayer.png


Instalace VMX Manager

Top
 1. Před začátkem instalace si musíte správně nastavit repositáře ve vaší instalaci OpenSUSE. Pokud nevíte jak, pomůže Vám tento zápisek: OpenSUSE 11 32bit (Gnome) osobní instalační příručka
 2. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  sudo /sbin/yast -i vmx-manager
  Pomocí tohto příkazu nainstalujete “VMX manager”. Tento jednoduchý nástroj vám umožní vytvářet a spravovat vaše virtuální stroje bez nutnosti instalace jiného VMware produktu (např: VMware server). Musíte mít nainstalovaný jen VMware Player.
 3. VMX manager by jste měli po instalaci najít v aplikacích v hlavním menu.

VmxBuilder.png

[/lang_cs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.