[lang_en]Switching between game and desktop[/lang_en][lang_cs]Přepínání mezi hrou a desktopem[/lang_cs]

[lang_en]

I had to switch between game and desktop a several time (e.g. When I was killed in on-line game and I waited for new round)
If you have the same problem, this guide can help you.
I was insppired by manual at server http://www.abclinuxu.cz

Installation process for KDE

Script for runing games

 1. Run this command in the console:
  kdesu kate /usr/local/bin/rungame
 2. Put content below to the file :
  #/bin/sh
  #Script for easy running application in a new X server and his automation switch down
  #Autor: HFechs
  
  #Find a free DISPLAY
  DISP=`/bin/pidof X | wc -w`
  DISP=`expr $DISP + 1`
  export DISPLAY=:$DISP
  
  #Run X server
  X $DISPLAY &
  
  #Find PID of X server
  PID=$!
  
  #Set permissions
  xauth add $DISPLAY . `mcookie` &
  
  #Run application
  $@
  
  #Switch of the X server
  kill $PID
 3. Save file
  Note: Check your paths to files in your file (e.g. If exists file ‚/bin/pidof‘
  Note: If you use Ubuntu (or any other Ubuntu clone) you needn’t edit the script.
 4. Run this command in the console:
  sudo chmod +x /usr/local/bin/rungame

  File “runagame” is now executable.

X server setting

 1. Run this command in the console:
  kdesu kate /etc/X11/Xwrapper.config
 2. Modify line :
  allowed_users=console

  to

  allowed_users=anybody
 3. Save file

KDE setting

 1. Run this command in the console:
  kate ~/.kde/share/config/kcmdisplayrc
 2. Add line below to the secton [X11] or modify it. Line should look like the line:
  disableMultihead=true
 3. Save file
  Note: If you haven’t got section [X11] in your file please create it. Write [X11] to the end of the file and then put to the new line disableMultihead=true

Postup instalace pro GNOME

Script for runing games

 1. Run this command in the console:
  kdesu kate /usr/local/bin/rungame
 2. Put content below to the file :
  #/bin/sh
  #Script for easy running application in a new X server and his automation switch down
  #Autor: HFechs
  
  #Find a free DISPLAY
  DISP=`/bin/pidof X | wc -w`
  DISP=`expr $DISP + 1`
  export DISPLAY=:$DISP
  
  #Run X server
  X $DISPLAY &
  
  #Find PID of X server
  PID=$!
  
  #Set permissions
  xauth add $DISPLAY . `mcookie` &
  
  #Run application
  $@
  
  #Switch of the X server
  kill $PID
 3. Save file
  Note: Check your paths to files in your file (e.g. If exists file ‚/bin/pidof‘
  Note: If you use Ubuntu (or any other Ubuntu clone) you needn’t edit the script.
 4. Run this command in the console:
  sudo chmod +x /usr/local/bin/rungame

  File “runagame” is now executable.

X server setting

 1. Run this command in the console:
  kdesu kate /etc/X11/Xwrapper.config
 2. Modify line :
  allowed_users=console

  to

  allowed_users=anybody
 3. Save file

Runing game

You can start game by this command :

rungame path_to_the_game

e.g. you can start America’s army operations by command:

rungame armyops

New X server will be run in the konsole number 9 and there will be run game too. Original desktop (e.g. GNOME) will stay in original konsole 7.
You can switch between game and destkop by key combination CTRL+ALT+Fx.
For e.g. jump from the game to the destkop: CTRL+ALT+F7 and back to the game CTRL+ALT+F9


Note: If you have some trouble with running game please switch off 3D desktop (e.g. Compiz) and try it again.

[/lang_en]

[lang_cs]

Několikrát jsem se potřeboval přepnout mezi hrou a mým desktopem (například když jsem byl v on-line hře zabit a čakla jsem na restart hry).
Pokud máte stejný problém, může vám pomoc tento návod.
Čerpal jsem z návodu zvěřejněného na serveru http://www.abclinuxu.cz

Postup instalace pro KDE

Skript pro spouštění her

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  kdesu kate /usr/local/bin/rungame
 2. Do souboru vložte následující řádky:
  #/bin/sh
  #Skript pro snadne spusteni aplikace v novem X servru a jeho automaticke ukonceni
  #Autor: HFechs
  
  #Zjistim volny DISPLAY
  DISP=`/bin/pidof X | wc -w`
  DISP=`expr $DISP + 1`
  export DISPLAY=:$DISP
  
  #Spustim X server
  X $DISPLAY &
  
  #Zjistim PID X server
  PID=$!
  
  #Nastavim prava
  xauth add $DISPLAY . `mcookie` &
  
  #Spustim aplikaci
  $@
  
  #Ukoncim X server
  kill $PID
 3. Soubor uložte
  Poznámka: Zkontrolujte si cesty k souborům (např: jestli existuje soubor ‚/bin/pidof‘
  Poznámka: Pokud používáte Kubuntu (nebo jiný klon Ubuntu) nemusíte skript vůbec upravovat.
 4. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  sudo chmod +x /usr/local/bin/rungame

  Nyní je soubor “runagame” spustitelný.

Nastavení X serveru

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  kdesu kate /etc/X11/Xwrapper.config
 2. Změnit řádek :
  allowed_users=console

  na

  allowed_users=anybody
 3. Soubor uložte

Nastavení KDE

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  kate ~/.kde/share/config/kcmdisplayrc
 2. Do sekce [X11] vložit řádek (nebo jej upravit) aby vypadal takto:
  disableMultihead=true
 3. Soubor uložte
  Poznámka: Pokud v souboru sekci [X11] nemáte, tak ji vytvořte. Na konec souboru dopiště [X11] a na další řádek vložte disableMultihead=true

Postup instalace pro GNOME

Skript pro spouštění her

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  gksu gedit /usr/local/bin/rungame
 2. Do souboru vložte následující řádky:
  #/bin/sh
  #Skript pro snadne spusteni aplikace v novem X servru a jeho automaticke ukonceni
  #Autor: HFechs
  
  #Zjistim volny DISPLAY
  DISP=`/bin/pidof X | wc -w`
  DISP=`expr $DISP + 1`
  export DISPLAY=:$DISP
  
  #Spustim X server
  X $DISPLAY &
  
  #Zjistim PID X server
  PID=$!
  
  #Nastavim prava
  xauth add $DISPLAY . `mcookie` &
  
  #Spustim aplikaci
  $@
  
  #Ukoncim X server
  kill $PID
 3. Soubor uložte
  Poznámka: Zkontrolujte si cesty k souborům (např: jestli existuje soubor ‚/bin/pidof‘
  Poznámka: Pokud používáte Kubuntu (nebo jiný klon Ubuntu) nemusíte skript vůbec upravovat.
 4. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  sudo chmod +x /usr/local/bin/rungame

  Nyní je soubor “runagame” spustitelný.

Nastavení X serveru

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  gksu gedit /etc/X11/Xwrapper.config
 2. Změnit řádek :
  allowed_users=console

  na

  allowed_users=anybody
 3. Soubor uložte

Spuštění hry

Hru spustíte takto :

rungame spoustec_hry

Například spuštění America’s army operations :

rungame armyops

Spustí se nový X server v konzoli 9 a v něm nám poběží hra. Původní desktop zůstává na svém místě v konzoli 7.
Mezi hrou a desktopem se můžete přepínat kombinací kláves CTRL+ALT+Fx.
Například skok ze hry na desktop: CTRL+ALT+F7 a zpět do hry CTRL+ALT+F9


Poznámka: Pokud máte se spouštěním hry problém vypněte 3D desktop (např. Compiz) a zkuste to znovu.

[/lang_cs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.