[lang_cs]Můj ROV – Základní koncept[/lang_cs][lang_en]My ROV – Basic concept[/lang_en]

[lang_cs]Přemýšlel jsem o základním konceptu ovládání mého ROV.

Ovládání pomocí akustického modemu
Jako první mě samozřejmě napadlo zcela bezdrátové ovládání jen pomocí akustického modemu, ale brzy jsem zjistil že to není správná cesta. Akustické modemy jsou drahá zařízení, ty nejlevnější začínají na 3000$ a modemy za 15000$ nejsou nic neobvyklého.
Další problém je přenosová rychlost která se při ideálních podmínkách pohybuje cca kolem 30kB/s[/lang_cs]

[lang_en]I was thinking about the basic concept of controlling my ROV.

Control via acoustic modem
My first thought, of course, was about totally wireless control using only acoustic modem, but I soon realized that this was not the right way. Acoustic modems are expensive devices, the cheapest starting at $ 3,000 and $ 15,000 for the modems are not anything unusual.
Another problem is the speed, at ideal conditions is around 30kB/s[lang_en]

[lang_cs]

Ovládání ROV pomocí kabelu
Nejlevnější, nejbezpečnější a nejvíce využívaná varianta. ROV je pevně spojen dlouhým kabelem s povrchem. Toto řešení je nejpoužívanější, ale také nejvíce svazující pro obsluhu i robota.

Ovládání pomocí bezdrátového přenosu vzduchem a kabelem pod vodou
Jako ideální se mi jeví kombinace obou řešení, v dnešní době není problém přenášet signál vzduchem a ve vodě může být využito kabelu.
V tomto konceptu by si ROV nesl veškeré vybavení včetně baterií a s povrchem by byl spojen jen bójkou, která by zprostředkovávala komunikaci s řídícím laptopem. K přenosu signálu mezi bójkou a počítačem by mohlo být využito bluetooth nebo wifi, přičemž energeticky náročnější Access Point by mohl být na souši.
[/lang_cs]

[lang_en]

ROV control by cable
The cheapest, safest and most used option. ROV and laptop are connected with long cable. This solution is the most common, but also least comfortable.

Control using wireless at air and cable in the water
The ideal concept for me is a combination of both solutions, there is no problem transmitting the signal in air today and cable can be used only between ROV and buoy.
All equipment including batteries will be mounted on ROV. ROV will be connected with buoy by cable and buoy will communicate with laptop by bluetooth or WiFi. WiFi access point can be placed on land.

[/lang_en]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *