[lang_cs]Nástroje pro vývoj clienta Webových služeb[/lang_cs][lang_en]Tools for develop of web service clients[/lang_en]

[lang_cs]Několik nástrojů, které mi ulehčují vývoj klientů webových služeb.[/lang_cs]
[lang_en]Few tools that helps me develop web services clients.[/lang_en]

[lang_cs]
SoapUI
Když začínám s vývojem nějakého klienta webových služeb, otestuji si jak vypadá XMl komunikace pomocí SoapUI. Je to velice snadné:
– Vytvořím si nový SOAP projekt
– Naimportuji WSDL
– Otevřu nějakou web-metodu
– Otevřu si SOAP editor
– Upravím request a odešlu jej na server
Tak získám představu o tom jak může komunikace vypadat.

URL projektu: http://sourceforge.net/projects/soapui/files/

WebScarab
Pokud znáte Fiddler2 tak víte co dělá WebScarab…
WebScarab je http proxy, používám ji abych mohl debugovat SOAP requests/responses. Tak mohu vidět co můj kód odesílá na server a co server odpovídá.

URL projektu: http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebScarab_Project


[/lang_cs]
[lang_en]
SoapUI
When I start develop of some web service client, I test web services by SoapUI. It is very simple:
– Create new SOAP project
– Import WSDL
– Go to the first web method
– Open SOAP editor
– Send request and see response
This helps me understand XML communication.

Project URL: http://sourceforge.net/projects/soapui/files/

WebScarab
If you know Fiddler2 you know what is WebScarab…
WebScarab is http proxy, I am use it for debug my SOAP requests/responses. I can see what my code send to server and what is server response.

Project URL: http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebScarab_Project


[/lang_en]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.