Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) 64bit [lang_en]on[/lang_en][lang_cs]na[/lang_cs] Asus N53SV

[lang_en]How to solve main problems if you install Ubuntu 11.10 on Ausu N53SV.[/lang_en]
[lang_cs]Jak vyřešit hlavní problémy s Ubuntu 11.10 provozovaném na notebooku Asus N53SV.[/lang_cs]

[wp_ad_camp_1]
[lang_en]

Hardware issues

System boot problem:

Sometimes my computer freeze on boot, there is white screen and computer doesn’t response. These modifications partially helped me, but sometime the problem is still happen. I welcome any ideas.

 • Edit grub configuration
  sudo nano /etc/default/grub
 • Modify lines
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
  GRUB_DEFAULT=0
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
  GRUB_TIMEOUT=2
  GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vmalloc=192MB video=vesa:off gfxpayload=text"
 • Save file and apply new grub configuration
  sudo update-grub
 • Reboot your computer

nVidia Optimus:

URL of the original post: http://askubuntu.com/questions/36930/how-well-do-laptops-with-nvidia-optimus-work

 • Add a PPA containing recent nVidia drivers:
  sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
 • Add the Stable Bumblebee Releases PPA:
  sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
 • Update apt-get repositories information
  sudo apt-get update
 • Install Bumblebee and nVidia drivers
  sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia
 • The installer does not update the initial ramdisk to save time. Run the next command once after the first installation of Bumblebee:
  sudo update-initramfs -u
 • If you have 32-bit applications like Wine, you will need extra libraries:
  sudo apt-get install virtualgl-libs:i386
 • Allow yourself to use Bumblebee by adding yourself to the ‘bumblebee’ group. (replace $USER by your username)
  sudo usermod -a -G bumblebee $USER
 • Reboot or re-login to apply the group changes

If you’d like to run a program on the intel card now:

firefox &

If you’d like to run a program on the nvidia card now, use the optirun program:

optirun firefox &

Blue LED indicates Intel graphics card in use, white LED indicates active nVidia card.

 

[wp_ad_camp_1]

Suspend problem:

URL of the original post: http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug

 • Create a script under /etc/pm/sleep.d/:
  sudo nano /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd 
 • Insert the following code into the file you have just created:
  #!/bin/sh
  #inspired by http://art.ubuntuforums.org/showpost.php?p=9744970&postcount=19
  #...and http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug  
  # tidied by tqzzaa :)
  
  VERSION=1.1
  DEV_LIST=/tmp/usb-dev-list
  DRIVERS_DIR=/sys/bus/pci/drivers
  DRIVERS="ehci xhci" # ehci_hcd, xhci_hcd
  HEX="[[:xdigit:]]"
  MAX_BIND_ATTEMPTS=2
  BIND_WAIT=0.1
  
  unbindDev() {
   echo -n > $DEV_LIST 2>/dev/null
   for driver in $DRIVERS; do
    DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
    for dev in `ls $DDIR 2>/dev/null | egrep "^$HEX+:$HEX+:$HEX"`; do
     echo -n "$dev" > $DDIR/unbind
     echo "$driver $dev" >> $DEV_LIST
    done
   done
  }
  
  bindDev() {
   if [ -s $DEV_LIST ]; then
    while read driver dev; do
     DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
     while [ $((MAX_BIND_ATTEMPTS)) -gt 0 ]; do
       echo -n "$dev" > $DDIR/bind
       if [ ! -L "$DDIR/$dev" ]; then
        sleep $BIND_WAIT
       else
        break
       fi
       MAX_BIND_ATTEMPTS=$((MAX_BIND_ATTEMPTS-1))
     done 
    done < $DEV_LIST
   fi
   rm $DEV_LIST 2>/dev/null
  }
  
  case "$1" in
   hibernate|suspend) unbindDev;;
   resume|thaw)    bindDev;;
  esac
  
 • Save file and close the editor
 • Add executable permission:
  sudo chmod 755 /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd

[/lang_en]
[lang_cs]

Problemy s hardware

Bootování systému:

Někdy mi počítač nenaběhně a zmrzne hned po startu, objeví se bílá obrazovka a počítač nereaguje. Níže popsané kroky mi částečně pomohly, ale není to finální řešení, stále mi občas počítač po startu vytuhne. Předem děkuji za jakékoli návrhy jakt tento problém vyřešit.

 • Změňte nastavení grub
  sudo nano /etc/default/grub
 • Upravte řádky dle této předlohy
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
  GRUB_DEFAULT=0
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
  GRUB_TIMEOUT=2
  GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vmalloc=192MB video=vesa:off gfxpayload=text"
 • Uložte změny a aplikujte nové nastavení grub
  sudo update-grub
 • Restartujte počítač

nVidia Optimus:

URL původního příspěvku (blogu): http://askubuntu.com/questions/36930/how-well-do-laptops-with-nvidia-optimus-work

 • Přidejte si mezi repozitáře PPA, který obsahuje poslední nVidia ovlafdače:
  sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
 • Přidejte si stabilní repozitář s Bumblebee:
  sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
 • Aktualizujte databázi apt-get
  sudo apt-get update
 • Nainstalujte Bumblebee a ovladače nVidia
  sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia
 • Instalátor neaktualizuje initial ramdisk. Spusťte následující příkaz jednou po první instalaci Bumblebee:
  sudo update-initramfs -u
 • Pokud používáte 32-bit aplikace jeko je například Wine, butete potřebovat i následující knihovny:
  sudo apt-get install virtualgl-libs:i386
 • Přidejte se do skupiny, která může ovládat Bumblebee. (nahraďte řetězec $USER za Váš login)
  sudo usermod -a -G bumblebee $USER
 • Restartujte počítač nebo se odhlaste a přihlaste, tím se aplikují správná oprávnění pro Váš účet.

Pokud chcete spustit počítač s Intel grafickou kartou, použijte standardní příkaz (bez prefixu):

firefox &

IPokud chcete spustit progam s kartou nVidia, musíte jej spustit pomocí programu optirun:

optirun firefox &

Modrá LED indikuje aktivní kartu Intel, bílá LED indikuje souštěnou kartu nVidia.

 

[wp_ad_camp_1]

Problém s uspáváním počítače:

URL původního příspěvku (blogu): http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug

 • Vytvořte slript v /etc/pm/sleep.d/:
  sudo nano /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd 
 • Vložte do něj následující řádky:
  #!/bin/sh
  #inspired by http://art.ubuntuforums.org/showpost.php?p=9744970&postcount=19
  #...and http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug  
  # tidied by tqzzaa :)
  
  VERSION=1.1
  DEV_LIST=/tmp/usb-dev-list
  DRIVERS_DIR=/sys/bus/pci/drivers
  DRIVERS="ehci xhci" # ehci_hcd, xhci_hcd
  HEX="[[:xdigit:]]"
  MAX_BIND_ATTEMPTS=2
  BIND_WAIT=0.1
  
  unbindDev() {
   echo -n > $DEV_LIST 2>/dev/null
   for driver in $DRIVERS; do
    DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
    for dev in `ls $DDIR 2>/dev/null | egrep "^$HEX+:$HEX+:$HEX"`; do
     echo -n "$dev" > $DDIR/unbind
     echo "$driver $dev" >> $DEV_LIST
    done
   done
  }
  
  bindDev() {
   if [ -s $DEV_LIST ]; then
    while read driver dev; do
     DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
     while [ $((MAX_BIND_ATTEMPTS)) -gt 0 ]; do
       echo -n "$dev" > $DDIR/bind
       if [ ! -L "$DDIR/$dev" ]; then
        sleep $BIND_WAIT
       else
        break
       fi
       MAX_BIND_ATTEMPTS=$((MAX_BIND_ATTEMPTS-1))
     done 
    done < $DEV_LIST
   fi
   rm $DEV_LIST 2>/dev/null
  }
  
  case "$1" in
   hibernate|suspend) unbindDev;;
   resume|thaw)    bindDev;;
  esac
  
 • Uložte soubor a zavřete textový editor
 • Přidejte souboru oprávnění pro spouštění:
  sudo chmod 755 /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd

[/lang_cs]
[wp_ad_camp_1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *