Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) 64bit na Asus N53SV

Jak vyřešit hlavní problémy s Ubuntu 11.10 provozovaném na notebooku Asus N53SV.

Problemy s hardware

Bootování systému:

Někdy mi počítač nenaběhně a zmrzne hned po startu, objeví se bílá obrazovka a počítač nereaguje. Níže popsané kroky mi částečně pomohly, ale není to finální řešení, stále mi občas počítač po startu vytuhne. Předem děkuji za jakékoli návrhy jakt tento problém vyřešit.

 • Změňte nastavení grub
  sudo nano /etc/default/grub
 • Upravte řádky dle této předlohy
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
  GRUB_DEFAULT=0
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
  #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
  GRUB_TIMEOUT=2
  GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vmalloc=192MB video=vesa:off gfxpayload=text"
 • Uložte změny a aplikujte nové nastavení grub
  sudo update-grub
 • Restartujte počítač

nVidia Optimus:

URL původního příspěvku (blogu): http://askubuntu.com/questions/36930/how-well-do-laptops-with-nvidia-optimus-work

 • Přidejte si mezi repozitáře PPA, který obsahuje poslední nVidia ovlafdače:
  sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
 • Přidejte si stabilní repozitář s Bumblebee:
  sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
 • Aktualizujte databázi apt-get
  sudo apt-get update
 • Nainstalujte Bumblebee a ovladače nVidia
  sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia
 • Instalátor neaktualizuje initial ramdisk. Spusťte následující příkaz jednou po první instalaci Bumblebee:
  sudo update-initramfs -u
 • Pokud používáte 32-bit aplikace jeko je například Wine, butete potřebovat i následující knihovny:
  sudo apt-get install virtualgl-libs:i386
 • Přidejte se do skupiny, která může ovládat Bumblebee. (nahraďte řetězec $USER za Váš login)
  sudo usermod -a -G bumblebee $USER
 • Restartujte počítač nebo se odhlaste a přihlaste, tím se aplikují správná oprávnění pro Váš účet.

Pokud chcete spustit počítač s Intel grafickou kartou, použijte standardní příkaz (bez prefixu):

firefox &

IPokud chcete spustit progam s kartou nVidia, musíte jej spustit pomocí programu optirun:

optirun firefox &

Modrá LED indikuje aktivní kartu Intel, bílá LED indikuje souštěnou kartu nVidia.

 

Problém s uspáváním počítače:

URL původního příspěvku (blogu): http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug

 • Vytvořte slript v /etc/pm/sleep.d/:
  sudo nano /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd 
 • Vložte do něj následující řádky:
  #!/bin/sh
  #inspired by http://art.ubuntuforums.org/showpost.php?p=9744970&postcount=19
  #...and http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug  
  # tidied by tqzzaa :)
  
  VERSION=1.1
  DEV_LIST=/tmp/usb-dev-list
  DRIVERS_DIR=/sys/bus/pci/drivers
  DRIVERS="ehci xhci" # ehci_hcd, xhci_hcd
  HEX="[[:xdigit:]]"
  MAX_BIND_ATTEMPTS=2
  BIND_WAIT=0.1
  
  unbindDev() {
   echo -n > $DEV_LIST 2>/dev/null
   for driver in $DRIVERS; do
    DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
    for dev in `ls $DDIR 2>/dev/null | egrep "^$HEX+:$HEX+:$HEX"`; do
     echo -n "$dev" > $DDIR/unbind
     echo "$driver $dev" >> $DEV_LIST
    done
   done
  }
  
  bindDev() {
   if [ -s $DEV_LIST ]; then
    while read driver dev; do
     DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
     while [ $((MAX_BIND_ATTEMPTS)) -gt 0 ]; do
       echo -n "$dev" > $DDIR/bind
       if [ ! -L "$DDIR/$dev" ]; then
        sleep $BIND_WAIT
       else
        break
       fi
       MAX_BIND_ATTEMPTS=$((MAX_BIND_ATTEMPTS-1))
     done 
    done < $DEV_LIST
   fi
   rm $DEV_LIST 2>/dev/null
  }
  
  case "$1" in
   hibernate|suspend) unbindDev;;
   resume|thaw)    bindDev;;
  esac
  
 • Uložte soubor a zavřete textový editor
 • Přidejte souboru oprávnění pro spouštění:
  sudo chmod 755 /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd

4 thoughts to “Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) 64bit na Asus N53SV”

 1. Wow, opravdu díky, díky moc za patch pro nVidia Optimus na n53sv, jsi bůh, já když si pamatuji před půl rokem, jak jsem nad tím týden dřepěl a akorát jsem si rozbořil Xka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *