SSD disk [lang_en]and[/lang_en][lang_cs]a[/lang_cs] Linux

[lang_en]I bought new 250GB SSD disk to my notebook AsusN53SV. You can find my Linux (Ubuntu 11.10) configuration wich I use to maximize SSD disk performance and lifetime.[/lang_en]
[lang_cs]Do mého notebooku AsusN53SV jsem si koupil nový SSD disk 250GB. V toto příspěvku se můžete kouknout na mou konfiguraci Linuxu (Ubuntu 11.10). Doufám že díky tomuto nastavení dostanu z SSD disku maximum a že prodloužím jeho životnost.[/lang_cs]

[wp_ad_camp_1]
[lang_en]

SSD disk configuration

„discard“ and „noatime“ attributes

Each partition wich is on SSD disk should have be mounted with „discard,noatime“ attributes.

 • Edit your /etc/fstab
  sudo nano /etc/fstab
 • Modify each partition line which is related to SSD disk. e.g there is modified my root and boot partition.
  /dev/mapper/ssdlvm-mainpartition /        ext4  discard,noatime,errors=remount-ro,user_xattr 0    1
  UUID=5a66498a-e3cb-470c-b37d-e9c312402808 /boot      ext4  discard,noatime,defaults    0    2
 • Save file and reboot your computer

Other modifications

Move /tmp to RAM

Because I have only one disk slot in my notebook and /tmp can demage SSD disk (there are a lot of write operations) I moved my /tmp to RAM (I have 12GB of RAM in my NTB).

 • Delete all content of your /tmp
 • Edit your /etc/fstab
  sudo nano /etc/fstab
 • Modify or add your /tmp mount point. There is line of my /tmp mount point.
  tmpfs	/tmp	tmpfs	nosuid	0	0
 • Save file and reboot your computer

There is my /etc/fstab file

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
#        
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
/dev/mapper/ssdlvm-mainpartition /        ext4  discard,noatime,errors=remount-ro,user_xattr 0    1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=5a66498a-e3cb-470c-b37d-e9c312402808 /boot      ext4  discard,noatime,defaults    0    2
# /tmp
tmpfs	/tmp	tmpfs	nosuid	0	0

[wp_ad_camp_1]

Disable SWAP

SWAP partition can demage SSD disk too. Move SWAP to HDD or disable it. I didn’t create SWAP when I installed Ubuntu on my SSD.

Move ~/.cache to RAM

System produce a lot of cache files (e.g. browsers cache pages), it can decrese SSD lifetime too. I moved my cache to RAM.

 • Delete folder ~/.cache
  rm ~/.cache -R
 • Create folder for your cache in tmpfs partition (in my case /tmp/.myCache).
  mkdir /tmp/.myCache
 • Create symlink to /tmp/.myCache).
  ln -s /tmp/.myCache ~/.cache
 • You have prepared your cache folder, but after restart you will lost it. You have to modify .profile file.
  nano ~/.profile
 • Add mkdir command to the top of the file.
  # Create folder for my cache files
  mkdir /tmp/.myCache
 • Save file

[/lang_en]
[lang_cs]
Konfigurace SSD disku

„discard“ a „noatime“ atributy

Ka6d8 partition, kter8 se nach8z9 na SSD disku by měla být připojena s atributy „discard,noatime“.

 • Editujte Váš /etc/fstab
  sudo nano /etc/fstab
 • Upravte každý řýdek, který se vztahuje k SSD partition. např: zde jsou mé řádky pro root a boot partition.
  /dev/mapper/ssdlvm-mainpartition /        ext4  discard,noatime,errors=remount-ro,user_xattr 0    1
  UUID=5a66498a-e3cb-470c-b37d-e9c312402808 /boot      ext4  discard,noatime,defaults    0    2
 • Uložte soubor a restartujte počítač

Ostatní úpravy

Přesuňte složku /tmp do RAM

Jelikož mám v notebooku jen jeden slot pro disk a častý zápis do /tmp může SSD poškodit, rozhodl jsem sde /tmp přesunout do RAM. Pokud máte klasický HDD může /tmp přresunout na něj.

 • Smažte obsah Vaší složky /tmp
 • Otevřete /etc/fstab
  sudo nano /etc/fstab
 • Upravte nebo přidejte mount point pro /tmp. Zde je ukázka připojení /tmp do RAM.
  tmpfs	/tmp	tmpfs	nosuid	0	0
 • Uložte soubor a restartujte počítač

Zde je můj /etc/fstab file

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
#        
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
/dev/mapper/ssdlvm-mainpartition /        ext4  discard,noatime,errors=remount-ro,user_xattr 0    1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=5a66498a-e3cb-470c-b37d-e9c312402808 /boot      ext4  discard,noatime,defaults    0    2
# /tmp
tmpfs	/tmp	tmpfs	nosuid	0	0

[wp_ad_camp_1]

Vypněte SWAP

SWAP partition může taktéž poškodit SSD disk. SWAP přesuňte na HDD nebo jej nezapínejte. Já jsem jej při instalaci Ubuntu na SSD ani nevytvářel.

Přesuňte ~/.cache do RAM

Systém produkuje mnoho drobných souborů do cache (např: prohlížeč vytváří cache stránek a jiných objektů), to může značně snížit životnost SSD. Já jsem přesunul všechny cache soubory na SSD.

 • Smažte složku ~/.cache
  rm ~/.cache -R
 • Vytvořte složku pro cache soubory v RAM (partition tmpfs) (v mém případě /tmp/.myCache).
  mkdir /tmp/.myCache
 • Vytvořte symlink na /tmp/.myCache).
  ln -s /tmp/.myCache ~/.cache
 • Nyní máte vaši složku cache v RAM, ale po restartu o ni přijdete. Aby se tak nestalo musíte modifikovat soubor ~/.profile.
  nano ~/.profile
 • Na začátek souboru přidejte příkaz pro vytvoření služky s cache.
  # Create folder for my cache files
  mkdir /tmp/.myCache
 • Uložte soubor

[/lang_cs]
[wp_ad_camp_1]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *