Ubuntu 10.04 Lucid Lynx 64bit na Asus K52F

Problemy s hardware

Zvuk:

wget http://www.linuxant.com/alsa-driver/alsa-driver-linuxant_1.0.23.0_all.deb.zip
unzip alsa-driver-linuxant_1.0.23.0_all.deb.zip
gdebi-gtk alsa-driver-linuxant_1.0.23.0_all.deb

-Nainstalujte balíček a restartujte systém. Pokud zasunete externí reproduktory nebo sluchátka, měli by se ztlumit interní reproduktory, HDMI a mikrofony (interní a externí) by měli také pracovat. Otevřete alsamixer a zrušte ztlumení S/PDIF (můžete to udělat stisknutím klávesy “m” v alsamixer). Pokud potřebujete HDMI výstup, můžete jej zapnout v pulseaudio volume applet (záložka hardware).

Problém s upsáváním:

sudo gedit /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd

– Vložte následující řádky do souboru


#!/bin/sh
# File: "/etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd".
case "${1}" in
    hibernate|suspend)
       # Unbind ehci_hcd for first device 0000:00:1a.0:
        echo -n "0000:00:1a.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
       # Unbind ehci_hcd for second device 0000:00:1d.0:
        echo -n "0000:00:1d.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
    ;;
    resume|thaw)
       # Bind ehci_hcd for first device 0000:00:1a.0:
       echo -n "0000:00:1a.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind
       # Bind ehci_hcd for second device 0000:00:1d.0:
       echo -n "0000:00:1d.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind
    ;;
esac

– Uložte soubor a zavřete editor

sudo chmod +x /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd

Webcam:

Skype:

sudo mv /usr/bin/skype /usr/bin/skype.real
sudo gedit /usr/bin/skype

– Vložte následující řádky do souboru

#!/bin/bash
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so skype.real

– Uložte soubor a zavřete editor

sudo chmod +x /usr/bin/skype

– restart skype

Pidgin:

sudo mv /usr/bin/pidgin /usr/bin/pidgin.real
sudo gedit /usr/bin/pidgin

– Vložte následující řádky do souboru

#!/bin/bash
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so pidgin.real

– Uložte soubor a zavřete editor

sudo chmod +x /usr/bin/pidgin

– restart pidgin

Wireless LED:

sudo gedit /etc/acpi/events/asus-wireless-switch

– Vložte následující řádky do souboru


event=hotkey ATKD 0000005d
action=/etc/acpi/asus-wireless-switch.sh

– Uložte a zavřete editor

sudo gedit /etc/acpi/asus-wireless-switch.sh

– Vložte následující řádky do souboru


#!/bin/sh
# Toggle wireless device on Asus K52 laptops
WLANSTATUS=`cat /sys/class/ieee80211/phy0/rfkill*/state`
test -z $WLANSTATUS && exit 1
if [ $WLANSTATUS = 0 ]; then
echo 0 > /sys/devices/platform/asus_laptop/wlan
elif [ $WLANSTATUS = 1 ]; then
echo 1 > /sys/devices/platform/asus_laptop/wlan
fi

– Uložte a zavřete editor

sudo chmod +x /etc/acpi/asus-wireless-switch.sh
sudo service acpid restart
sudo /etc/init.d/acpi-support restart

Ostatní problémy

Zprovoznění klávesy “kalkulačka”

sudo gedit /etc/acpi/events/asus-calculator

– Vložte následující řádky do souboru

event=hotkey (ATKD|HOTK) 000000b5
action=/etc/acpi/asus-calculator.sh

– Uložte a zavřete editor

sudo gedit /etc/acpi/asus-calculator.sh

– Vložte následující řádky do souboru

#!/bin/sh
# Start calculator on Asus K52 laptops
. /usr/share/acpi-support/power-funcs
getXconsole
gcalctool &

– Uložte a zavřete editor

sudo chmod +x /etc/acpi/asus-calculator.sh
sudo service acpid restart
sudo /etc/init.d/acpi-support restart

Jak se připojit do OpenVPN sítě pomocí ikey 3000 tokenu z Linuxu

Mnoho organizací používá k přístupu do své lokální sítě OpenVPN a tokenu ikey 3000. Tento návod vám pomůže právě s tímto druhem připojení.

Obsah:

 1. Instalace
 2. Konfigurace
 3. Připojení


Instalace

Top

Debian Leny, Ubuntu 8.10, 9.04

 1. Spusťte příkaz v kosnoli:
  sudo apt-get install openvpn openct opensc

Ubuntu 9.10

 1. Stáhněte si balíčky opensc and libopensc2
 2. Spusťte konsoli, běžte do adresáře kde máte stažené balíčky a nainstalujte je příkazem:
  i386: sudo dpkg -i opensc_0.11.8-1ubuntu1_i386.deb libopensc2_0.11.8-1ubuntu1_i386.deb
  x86_64: sudo dpkg -i opensc_0.11.8-1ubuntu1_amd64.deb libopensc2_0.11.8-1ubuntu1_amd64.deb
 3. Poté nainstalujte i zbývající software příkazem:
  sudo apt-get install openvpn openct
  Poznámka: Od teď již nemůžete aktualizovat balíčky libopensc2 a opensc !!!

OpenSUSE 11, 11.1

 1. Nejdříve si musíte stáhnout nové RPM balíčky některých souborů, protože v openct v OpenSUSE 11.1 obsahuje chybu. Když se pokusíte získat certifikát z vašeho tokenu s originálním openct knihovna vyhodí výjimku CRK_COMMAND_FAILED.
  Stáhněte so tyto soubory:

 2. Nainstalujte potřebné balíčky pomocí YAST.
  Spusťte konsoli a zadejte příkaz
  sudo /sbin/yast -i gcc gcc-c++ make lzo-devel openct libopenssl-devel pkcs11-helper-devel
 3. Odinstalujte opensc dodaný s OpenSUSE 11.1:
  sudo rpm -e opensc libopensc2 openssh openssh-askpass
 4. Běžte do složky kde máte stažené RPM souboty (první krok v tomto návodu) a nainstalujte je příkazem:
  sudo rpm -ivh libopensc2-0.11.4-37.1.i586.rpm libltdl-3-1.5.26-23.1.i586.rpm opensc-0.11.4-37.1.i586.rpm
 5. Stáhněte si ze stránek project http://www.openvpn.net poslední verzi OpenVPN 2.1 (Já používám OpenVPN 2.1 rc15)
 6. Bežte do složky kde se nachází stažený tar.gz soubor a rozbalte jej:
  tar xvzf openvpn-2.1_rc15.tar.gz
 7. Přesuňte se do složky s rozpakovaným OpenVpn (např: cd openvpn-2.1_rc15/
 8. Nainstalujte OpenVPN pomocí těchto příkazů (ve stejném pořadí, krok po kroku):
  ./configure
  make
  sudo make install


Konfigurace

Top

Veškerý potřebný software bychom měli mít nainstalovaný, takže se můžeme pustit do konfigurace OpenVPN.

 1. Vytvořte složku “openvpn” v “/etc” (pokud neexistuje)
  Spusťte konsoli a zadejte příkaz
  sudo mkdir /etc/openvpn
 2. Obdržel jsem tyto soubory:
  • VPN.ovpn – konfigurační soubot pro Windows
  • gvpn_ca.cer – CA certifikát
  • ta.key – key soubor

  Podobné soubory by jste měli mít i vy.
  Zkopírujte je do složky “/etc/openvpn”

 3. Nyní připojte váš token do počítače
 4. Restartujte openct démona pomocí přikazu:
  sudo /etc/init.d/openct restart
 5. Nyní zkontrolujeme jestli ikey 3000 klíčenka pracuje správně.
  Spusťte příkaz:
  sudo pkcs15-tool -c
  Měli by jste vidět podobný výpis:
  X.509 Certificate [Vladislav Korecky GVPN's VPN VPN CA ID]
  Flags : 2
  Authority: no
  Path : 3f0050154300
  ID : 61323133623665662d396631392d346530302d623734642d656436386436656462313537
 6. Nyní se můžeme pustit do samotné konfigurace
  Otevřete konfigurační soubo ve vašem oblíbeném editoru.
  Já jsem spustil gedit tímto příkazem:
  sudo gedit /etc/openvpn/VPN.ovpn
  Můj konfigurační soubor OpenVPN pro Windows vypadal takto:
  client
  dev tun
  proto udp
  remote 111.111.111.1 1111
  resolv-retry infinite
  persist-key
  persist-tun
  redirect-gateway
  tls-remote ovpn.server.com
  redirect-gateway
  ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\gvpn_ca.cer"
  cryptoapicert "SUBJ:John Smith GVPN"
  tls-auth ta.key 1
  comp-lzo
  verb 4

  Následující atributy byly pozměněny kvůli bezpečnosti:
  remote
  tls-remote
  cryptoapicert
 7. Tento soubor modifikujeme pro Linux verzi OpenVPN:
  Smažte tyto řádky z konfiguračního souboru:
  ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\gvpn_ca.cer"
  cryptoapicert "SUBJ:John Smith GVPN"

  Na jejich místo vložte:
  pkcs11-providers /usr/lib/opensc-pkcs11.so
  pkcs11-id ''
 8. Soubor ponechte otevřený a spusťte si novou konsoli.
  V novém okně spusťte příkaz:
  sudo /usr/local/sbin/openvpn --show-pkcs11-ids /usr/lib/opensc-pkcs11.so
  Měli by jste vidět následujíc report:
  [opensc-pkcs11] iso7816.c:99:iso7816_check_sw: File not found
  [opensc-pkcs11] card-starcos.c:312:starcos_select_fid: returning with: File not found
  [opensc-pkcs11] card.c:554:sc_select_file: returning with: File not found
  [opensc-pkcs11] pkcs15-pubkey.c:404:sc_pkcs15_read_pubkey: Failed to read public key file.
  The following objects are available for use.
  Each object shown below may be used as parameter to
  –pkcs11-id option please remember to use single quote mark.

  Certificate
  DN: /C=CZ/L=Jihlava/O=VPN spol. s r. o./OU=Centrala/CN=Vladislav Korecky GVPN
  Serial: 46341E5D000000000132
  Serialized id: A\x2EE\x2ET\x2E\x20Europe\x20B\x2EV\x2E/PKCS\x20\x2315\x20SCard/9790623500140921/Vladislav\x20Korecky/61323133623665662D396631392D346530302D623734642D656436386436656462313537

 9. V sekci “Certificate” můžete vidět řádek začínající “Serialized id:”. Zkopírujte tuto hodnotu do konfiguračního souboru do řádku “pkcs11-id”.
  Nyní by měl náš konfigurační soubor vypadat takto:
  client
  dev tun
  proto udp
  remote 111.111.111.1 1111
  resolv-retry infinite
  persist-key
  persist-tun
  redirect-gateway
  tls-remote ovpn.server.com
  redirect-gateway
  pkcs11-providers /usr/lib/opensc-pkcs11.so
  pkcs11-id 'A\x2EE\x2ET\x2E\x20Europe\x20B\x2EV\x2E/PKCS\x20\x2315\x20SCard/9790623500140921/Vladislav\x20Korecky/61323133623665662D396631392D346530302D623734642D656436386436656462313537'
  tls-auth /etc/openvpn/ta.key 1
  comp-lzo
  verb 4
 10. Uložte jej do adresáře “/etc/openvpn/”
 11. To je vše. Nyní se můžete připojit do OpenVPN sítě.


Připojení

Top
 1. Připojte ikey 3000 token do počítače a restartujte openct démona:
  sudo /etc/ini.d/openct restart
 2. Nyní se můžete připojit do VPN sítě příkazem: (změňte si jména souborů)
  sudo /usr/local/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/VPN.ovpn --ca /etc/openvpn/gvpn_ca.cer
 3. Počítač se vás zeptá na heslo k tokenu.
  ...
  Tue Apr 28 13:50:10 2009 us=681368 VERIFY OK: depth=1, /emailAddress=caadmi@VPN.cz/C=CZ/L=Jihlava/O=VPN_spol._s_r._o./OU=Centrala/CN=VPN_VPN_CA
  Tue Apr 28 13:50:10 2009 us=682849 VERIFY X509NAME OK: /C=CZ/L=Jihlava/O=VPN_spol._s_r._o./OU=Centrala/CN=ovpn.VPN.cz
  Tue Apr 28 13:50:10 2009 us=682944 VERIFY OK: depth=0, /C=CZ/L=Jihlava/O=VPN_spol._s_r._o./OU=Centrala/CN=ovpn.VPN.cz
  Enter Vladislav Korecky token Password:
 4. Po zadání hesla by mělo připojování pokračovat. Pokud váš výpis končí stejným řádkem jako můj, měli by jste být připojeni:
  ...
  [opensc-pkcs11] pkcs11-global.c:176:C_Initialize: C_Initialize(): Cryptoki already initialized
  Tue Apr 28 13:50:46 2009 us=914449 /sbin/route add -net 10.20.8.1 netmask 255.255.255.255 gw 10.20.10.174
  [opensc-pkcs11] pkcs11-global.c:176:C_Initialize: C_Initialize(): Cryptoki already initialized
  Tue Apr 28 13:50:46 2009 us=916233 Initialization Sequence Completed

Přepínání mezi hrou a desktopem

Několikrát jsem se potřeboval přepnout mezi hrou a mým desktopem (například když jsem byl v on-line hře zabit a čakla jsem na restart hry).
Pokud máte stejný problém, může vám pomoc tento návod.
Čerpal jsem z návodu zvěřejněného na serveru http://www.abclinuxu.cz

Postup instalace pro KDE

Skript pro spouštění her

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  kdesu kate /usr/local/bin/rungame
 2. Do souboru vložte následující řádky:
  #/bin/sh
  #Skript pro snadne spusteni aplikace v novem X servru a jeho automaticke ukonceni
  #Autor: HFechs
  
  #Zjistim volny DISPLAY
  DISP=`/bin/pidof X | wc -w`
  DISP=`expr $DISP + 1`
  export DISPLAY=:$DISP
  
  #Spustim X server
  X $DISPLAY &
  
  #Zjistim PID X server
  PID=$!
  
  #Nastavim prava
  xauth add $DISPLAY . `mcookie` &
  
  #Spustim aplikaci
  $@
  
  #Ukoncim X server
  kill $PID
 3. Soubor uložte
  Poznámka: Zkontrolujte si cesty k souborům (např: jestli existuje soubor ‚/bin/pidof‘
  Poznámka: Pokud používáte Kubuntu (nebo jiný klon Ubuntu) nemusíte skript vůbec upravovat.
 4. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  sudo chmod +x /usr/local/bin/rungame

  Nyní je soubor “runagame” spustitelný.

Nastavení X serveru

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  kdesu kate /etc/X11/Xwrapper.config
 2. Změnit řádek :
  allowed_users=console

  na

  allowed_users=anybody
 3. Soubor uložte

Nastavení KDE

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  kate ~/.kde/share/config/kcmdisplayrc
 2. Do sekce [X11] vložit řádek (nebo jej upravit) aby vypadal takto:
  disableMultihead=true
 3. Soubor uložte
  Poznámka: Pokud v souboru sekci [X11] nemáte, tak ji vytvořte. Na konec souboru dopiště [X11] a na další řádek vložte disableMultihead=true

Postup instalace pro GNOME

Skript pro spouštění her

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  gksu gedit /usr/local/bin/rungame
 2. Do souboru vložte následující řádky:
  #/bin/sh
  #Skript pro snadne spusteni aplikace v novem X servru a jeho automaticke ukonceni
  #Autor: HFechs
  
  #Zjistim volny DISPLAY
  DISP=`/bin/pidof X | wc -w`
  DISP=`expr $DISP + 1`
  export DISPLAY=:$DISP
  
  #Spustim X server
  X $DISPLAY &
  
  #Zjistim PID X server
  PID=$!
  
  #Nastavim prava
  xauth add $DISPLAY . `mcookie` &
  
  #Spustim aplikaci
  $@
  
  #Ukoncim X server
  kill $PID
 3. Soubor uložte
  Poznámka: Zkontrolujte si cesty k souborům (např: jestli existuje soubor ‚/bin/pidof‘
  Poznámka: Pokud používáte Kubuntu (nebo jiný klon Ubuntu) nemusíte skript vůbec upravovat.
 4. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  sudo chmod +x /usr/local/bin/rungame

  Nyní je soubor “runagame” spustitelný.

Nastavení X serveru

 1. Spusťte konzoli a zadejte příkaz:
  gksu gedit /etc/X11/Xwrapper.config
 2. Změnit řádek :
  allowed_users=console

  na

  allowed_users=anybody
 3. Soubor uložte

Spuštění hry

Hru spustíte takto :

rungame spoustec_hry

Například spuštění America’s army operations :

rungame armyops

Spustí se nový X server v konzoli 9 a v něm nám poběží hra. Původní desktop zůstává na svém místě v konzoli 7.
Mezi hrou a desktopem se můžete přepínat kombinací kláves CTRL+ALT+Fx.
Například skok ze hry na desktop: CTRL+ALT+F7 a zpět do hry CTRL+ALT+F9


Poznámka: Pokud máte se spouštěním hry problém vypněte 3D desktop (např. Compiz) a zkuste to znovu.