How to Eclipse + JavaFX + fxml + Scene Builder (WYSIWYG designer)

Since JDK 7u6 is JavaFX 2 integrated to JavaSE on all major platforms (Windows, Linux and Mac). I think that it is time to start switch from SWING to JavaFX.
I use Eclipse 4.2 on Ubuntu 12.10 64bit with WindowBuilder Pro installed for SWING WYSIWYG design, but there is no plug-in with JavaFX GUI designer. Don’t worry, there is solution with using e(fx)clipse and JavaFX Scene Builder.

We will develop JavaFX example with using GUI designer and Eclipse in this post.
Read More

Mé TOP pluginy pro Eclipse JEE

Eclipse ResourceBundle Editor

Eclipse plugin pro editaci Java resources. Umožňí Vám editaci všech jazyků do kterých lokalizujete vaší aplikci v jednom okně.
– Více informací: http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/

Instalace

– Tento plugin musíte nainstalovat ručně
– Stáhněte si ZIP soubor z SourceForge http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/
– Rozbalte jej do adresáře kde máte instalovaný Eclipse

Eclispe Visual Editor – Swing and SWT Designer

Projekt Eclipse Visual Editor nezávislý a otevřený podpůrný framework pro vytváření GUI s podporou Swing/JFC a SWT/RCP.
– Více informací: http://www.eclipse.org/vep/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclispe Visual Editor”
– Location: “http://download.eclipse.org/tools/ve/updates/1.4/”

Jigloo – Swing designer

Jigloo je zdarma pro nekomerční použití, pro komerční využití je potřeba zakoupit licenci Professional.
– Více informací: http://www.cloudgarden.com/jigloo/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Jigloo”
– Location: “http://cloudgarden1.com/update-site”

JBoss Tools

JBoss Tools je soubor nástrojů usnadňující vývoj pro platformu JBoss a souvysející technologie. Obshauje podporu pro Hibernate, JBoss AS, Drools, jBPM, JSF, (X)HTML, Seam, Smooks, JBoss ESB, JBoss Portal atd…
– Více informací: http://jboss.org/tools/docs.html

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”

Eclipse SQL Explorer

Eclipse SQL Explorer je chytrý SQL klient, který Vám umožní pracovat s jakoukoli databází kterou lze připojit přes JDBC. Obsahuje speciální nástroje pro Oracle, DB2 a MySQL. Zároveň může být rozšířen o další specializovanou podporu dalších DB strojů.
– Více informací: http://eclipsesql.sourceforge.net/screenshots.php

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclipse SQL Explorer”
– Location: “http://eclipsesql.sourceforge.net/”

Regex Util

A eclipse plugin pro testování regulárních výrazů. Barevně vyznačuje syntaxi, v tooltip zobrazuje detailní popis regex itemu, atd …
– Více informací: http://sourceforge.net/projects/regex-util/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Regex Util”
– Location: “http://regex-util.sourceforge.net/update/”

Eclipse Notepad Plugin

Tento plugin umožňuje psát vývojářům malé poznámky, ty jsou ukládány přímo do workspace metadat.
– Více informací: http://eclipsenotepad.sourceforge.net/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclipse Notepad Plugin”
– Location: “http://eclipsenotepad.sourceforge.net/updates/”

ExploreFS

Jediné co tento plugin umí je otevírání nativního souborového manažeru (Nautilus, Explorer, atd …). Ppřidává do kontextového menu položku “Open in File System”.
– Více informací: http://marketplace.eclipse.org/content/explorefs

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “ExploreFS, FreeMem and RSS”
– Location: “http://junginger.biz/eclipse/”

FreeMem

FreeMem je graf zobrazující využití paměti.
– Více informací: http://www.junginger.biz/eclipse/freemem.html

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “ExploreFS, FreeMem and RSS”
– Location: “http://www.junginger.biz/eclipse/”
Note: If you install ExploreFS plugin you have this update site added

Subversive

Subversive projekt je zaměřen na integraci funkcí SVN do Eclipse.
– Více informací: http://www.eclipse.org/subversive/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Subversive”
– Location: “http://download.eclipse.org/technology/subversive/0.7/update-site/”

AnyEdit

AnyEdit plugin přidává několik nových nástrojů pro editaci textu.
– Více informací: http://andrei.gmxhome.de/anyedit/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “AnyEdit”
– Location: “http://andrei.gmxhome.de/eclipse/”

Instalace Eclipse a JBoss Tools

Instalace Eclipse JEE Galileo

Stažení Eclipse

– Stáhněte si balíček TAR.GZ (např: eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz) z této url: http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/sr2.
Poznámka: Eclipse Helios není v současné době podporován JBoss Tools, proto stahujeme starší verzi Eclipse Galileo.

Instalace

– Spusťte terminál a zalogujte se jako root

su -

– Běžte do složky “/usr/local”

cd /usr/local

– Rozbalte balíček s Eclipse

tar xvzf /PathToDownloadsDirectory/eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz

Instalace JBoss Tools

Spuštění Eclipse

– Otevřete terminál jako standardní uživatel
– Spusťte Eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Instalace JBoss Tools

– V Eclipse klikněte na menu “Help” / “Install new software”
– Pak na tlačítko “Add”
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”
– “OK”
– V combobox “working” vyberte “JBoss Tools”
– V seznamu pluginů vyberte jen “All JBoss Tools – 3.1 …”. Nezaškrtávejte žádné jiné balíčky!
– Klikněte “Next”
– “Next” ještě jednou
– Na další obrazovce zaškrtněte “I accept the terms of the license agreements” a klikněte “Finish”.
– Po skončení instalačního procesu restartujte Eclipse

Kontrola instalace

Spusťte Eclipse

– Otevřete terminál jako standardní uživatel
– Spusťte Eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Zkontrolujte zda máte dostupný projekt typu BPEL

– V Eclipse klikněte na “File” / “New” / “Project”
– V seznamu projektů by jste měli vidět projekty z JBoss Tools jako např: BPEL, Drools, etc..

Více informací

Více informací o JBoss Tools (FAQ, video tutorials, atd…) naleznete na této url: http://jboss.org/tools/docs.html.