Ubuntu 10.04 Lucid Lynx 64bit osobní instalační příručka

Repozitář

– Nejdříve proveďte zálohu souboru source.list

sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup

– Spusťte editor sources.list

sudo gedit /etc/apt/sources.list

– Odkomentujte repozitáře Canonical’s ‘partner’ a ‘backports’. Výsledek by měl vypadat nějak takto:

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

– Nakonec souboru přidejte následující řádky

# Medibuntu - Ubuntu 10.04
## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/
deb http://packages.medibuntu.org/ lucid free non-free
## GetDeb
deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps
## VirtualBox
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free
## Google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main

– V terminálu spusťte tyto příkazi (přidají další repozitáře)

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo add-apt-repository ppa:bisigi/ppa
sudo add-apt-repository ppa:conkyhardcore/ppa
sudo add-apt-repository ppa:globalmenu-team/ppa
sudo add-apt-repository ppa:libv4l/ppa
sudo add-apt-repository ppa:doctormo/ppa

– Nyní spusťte tyto příkazy (nainstalují GPG podpisy)

wget -q "http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg" -O- | sudo apt-key add -
wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
wget -q -O - http://gnome2-globalmenu.googlecode.com/files/GlobalMenuKey.gpg | sudo apt-key add -

Aktualizace informací o repozitářích

sudo aptitude update

Aktualizace systému

sudo aptitude full-upgrade

Instalace Software

MC – midnight commander

sudo aptitude install mc

Thunderbird

sudo aptitude install thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-cs

AdobeReader

sudo aptitude install acroread acroread-fonts

Skype

sudo aptitude install skype

Flash plugin

sudo aptitude install flashplugin-installer

TrueType Fonts

sudo aptitude install msttcorefonts

Codecs (DVD, video, audio, …)

sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse libxine1-ffmpeg libdvdcss2 libavcodec-unstripped-52 libdvdread4 libmp3lame0

Java
Můžete nainstalovat JRE nebo JDK

JRE – dobrá volba, pokud chcete používat Java aplikace

sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts sun-java6-plugin

JDK – tuto možnost vyberte pokud jste vývojář

sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin sun-java6-fonts sun-java6-plugin sun-java6-demo

VMWare Player

– Stáhněte VMWarePlayer z www.vmware.com

sudo aptitude install kernel-headers binutils make gcc
sudo sh VMware-Player-3.0.1-227600.x86_64.bundle

VirtualBox

sudo apt-get install virtualbox-3.1 dkms

Gnome themes a icons

sudo aptitude install gnome-themes gnome-themes-extras gnome-themes-ubuntu gnome-themes-selected gnome-themes-more gnome-colors

HomeBank

sudo aptitude install homebank

NetBeans

– Stáhněte instalačku z http://www.netbeans.org/downloads/index.html

cd /Folder/Where/Is/Downloaded/NetBeans/Installation/File
sudo sh netbeans-6.7.1-ml-linux.sh

RapidSVN

sudo aptitude install rapidsvn

Conky

sudo apt-get install conky conkyforecast

Více informací naleznete na tomto odkazu

Alltray

sudo aptitude install alltray

např: můžete spustit thunderbird minimalizovaný v tray pomocí tohoto příkazu: alltray thunderbird

Truecrypt

– Bežte na http://www.truecrypt.org/downloads
– Vyberte “Standard 64bit” v “Linux” combobox a klikněte download
– Běžte do adresáře kam jste soubor uložili pomocí cd příkazu
– Rozbalte stažený soubor:

tar xvzf truecrypt-6.3a-linux-x64.tar.gz

– Spusťte instalační program:

sudo sh truecrypt-6.3a-setup-x64

– Postupujte dle pokynů programu

Keepassx

sudo aptitude install keepassx

NFS Client

sudo aptitude install nfs-client

– Pokud chcete připojit NFS disk ručně
– Spusťte tento příkaz (nezapoměňte si upravit ip, adresář, atd …)

sudo mount 192.168.1.1:/var/Shared /media/nfs-shared/

– Automatické připojení po startu

sudo gedit /etc/fstab

– Na konec souboru přidejte tento řádek (nezapoměňte si upravit ip, adresář, atd …)

192.168.1.1:/var/Shared /media/nfs-shared nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr   0    0

yEd Graph Editor

– Stáhněte si instalačku pro Linux z URL: http://www.yworks.com/en/products_yed_download.html
– Běžte do složky kde je instalačka uložena (pomocí cd)
– Spusťte instalační program:

sudo sh yEd-3.5.0.1.sh

– Postupujte dle instrukcí (já jsem modifikoval cestu z “/opt/yEd” na “/usr/local/yEd”)

HP printer and fax

– Instalace balíčků

sudo aptitude install hplip-cups python-qt4 hplip-gui

– Restart cups serveru

sudo /etc/init.d/cups restart

– Spusťte HP setup

sudo hp-setup

– Postupujte dle průvodce

PDF printer

sudo aptitude install cups-pdf

– Restart cups serveru

sudo /etc/init.d/cups restart

– Vytisknuté PDF se ukládají do “váš_home_adresář/PDF”

Ubuntu Tweak

sudo aptitude install ubuntu-tweak

Nautilus addons

sudo aptitude install nautilus-open-terminal nautilus-filename-repairer nautilus-image-converter nautilus-script-audio-convert nautilus-script-collection-svn diff-ext

GnoMenu – advanced gnome menu

sudo aptitude install gnomenu

Google Earth

sudo aptitude install googleearth

Additional Bisigi themes

sudo aptitude install bisigi-themes

Rekord my desktop

sudo aptitude install gtk-recordmydesktop recordmydesktop

Global menu (like Mac OsX menubar)

sudo aptitude install gnome-globalmenu

Avidemus – Video Editor

sudo aptitude install avidemux avidemux-cli avidemux-common avidemux-plugins avidemux-plugins-cli avidemux-plugins-gtk

Gtk SSH Tunel Manager

sudo aptitude install gstm

Pidgin

sudo aptitude install pidgin pidgin-data pidgin-facebookchat pidgin-plugin-pack pidgin-themes

Filezilla

sudo aptitude install filezilla

Guake – quake like console

sudo aptitude install geuake

Google Chrome

sudo aptitude install google-chrome-stable

OpenSUSE 11 32bit (Gnome) osobní instalační příručka

Rychlá instalační příručka pro OpenSUSE 11 32bit (Gnome). Připravte si prosím instalační DVD OpenSUSE 11.

Obsah:

 1. Instalace systému
 2. Nastavení repozitářů
 3. Nastavení jména počítače
 4. Instalace Skype
 5. Jak nainstalovat JAVA JRE a JDK
 6. Instalace Adobe Acrobat Reader
 7. Multimediální kodeky a přehrávání DVD


Instalace systému

Nahoru
 1. Vložte vaše instalační médium OpenSUSE 11 do DVD mechaniky a nabootojte z něj.
 2. Vyberte položku “Installation” a stiskněte ENTER
  Inst_01.png
 3. Vyberte jazyk a rozložení klávesnice. (doporučuji vybrat češtinu a rozložení klávesnice Anglické US, klávesnici si změníme později.) Zaškrtněte “I agree to the License Terms.” a stiskněte další
  Inst_02.png
 4. Vyberte “Nová instalace” a klikněte na další
  Inst_03.png
 5. Nastavte časové pásmo a aktuální čas. Stiskněte tlačítko další
  Inst_04.png
 6. Vyberte “Gnome” desktop manager a opět další
  Inst_05.png
 7. OpenSUSE instalátor se pokusí rozdělit váš disk. Pokud s jeho návrhem nesouhlasíte můžete vytvořit vlastní rozdělení pomocí tlačítka “Upravit rozdělení disku”Disk by měl mít tři části:
  1. root partition “/” by měla mít přobližně 20GB – 50GB
  2. swap partition “swap” by měl mít 1.5 * velikost paměti RAM (např: Já mám ve svém počítači 1GB RAM to znamená že bych měl mít 1,5GB oddíl swap)
  3. home partition “/home” by měla být co největší, protože do této složky budete ukládat veškerá uživatelská data (video, images, documents, atd…)

  Inst_06.png

 8. V tomto kroku musíte vytvořit minimálně jednoho uživatele. (každý GNU\Linux system má obvykle minimálně dva uživatele. První je “root” jedná se o systémového administrátora a nikdo by jej neměl používat na delší dobu než je nezbytně nutné a jen pro administraci systému. Druhý účet je určen pro bežné používání (jako ten který máte v tomto kroku vytvořit).)
  Inst_07.png
 9. Nyní by jste měli vidět obrazovku s “Instalačním nastavením”. Zkontrolujte jestli je vše nastaveno správně, pokud ano, klikněte na tlačítko “Instalovat”.
  Inst_08.png
 10. Po dokončení instalace by jste měli vidět logovací dialog nebo být přihlášeni v systému (záleží jestli jste zvolili automatické logování v kroku kde se vytvářel nový užiatel).
  login_01.png


Nastavení repozitářů

Nahoru

Nový software můžete do GNU\Linux instalovat hned několika způsoby:

 • Instalace z repozitářůNa internetu se vyskytuje mnoho software repozitářů. Každý z těchto repozitářů obsahuje instalačními balíčky a informacemi o nich (metadata). pokud takový balíček nainstalujete prostřednictvím repositáře, máte zaručeno, že pokud se v repositáři (na serveru) objeví nová verze SW aktualizuje se i jeho lokální kopie ve vašem počítači. Takže se vám s aktualizacemi operačního sytému aktualizuje i ostatní software (office, hry, atd …)Instalace z repositářů je nejlepší cesta jak udržet Váš počítač aktualizovaný.
 • Instalace ze stažených balíčků(RPM, DEB, etc …)Pokud nemůžete nalézt Vámi požadovaný balíček v repozitářích můžete jej stáhnout přímo z internetu a nainstalovat ho pomocí správce software, tím nejčastěji bývá yst, apt-get, rpm, yum atd … (záleží na druhu distribuce a nainstalovaném správci SW).
 • Instalace z binárních souborů (bin, etc …)Takto je distribuována většina her, jedná se o normální binární soubory (jako např. exe ve Windows). Po spuštění programu se obvykle objevý průvodce instalací.
 • Instalace ze zdrojového kóduJe to obvykle nejkomplikovanější způsob instalace a doporučuje se pouze znalým uživatelům. U většiny programů instalace ze zdrojového kódu nemá smysl, k této instralaci se většinou přistupuje jen v případě, že chcete mít program zkompilovaný přímo na vašem počítači. Při této metodě a vhodně zvoleným optimalizacím může dojít k nárustu výkonu.
 1. Když se do OpenSUSE zalogujete poprvé, objeví se vám dialogové okno (jako na obrázku). Pomocí tohoto okna můžete nastavit repozitáře software pro aktualizaci i instalaci nového software. Klikněte na tlačítko “Ano”.
  repo_01.png
 2. Vše ponechte v defaultním nastavení a klikněte na tlačítko “Další”
  repo_02.png
 3. Po üspěšném přidání repozitáře s aktualizacemi uvidíte dialog jako na obrázku. Kliknětě na “OK”.
  repo_03.png
 4. Nyní můžete nastavit repozitáře software.Vyberte prosím následující repozitáře:
  • Hlavní repozitář (NON-OSS)
  • Hlavní repozitář (OSS)
  • Hlavní aktualizační repozitář
  • Packman repository
  • VideoLan repository
  • openSUSE BuildService – GNOME Community
  • openSUSE BuildService – Mozilla
  • openSUSE BuildService – OpenOffice.org

  Pokud máte ve vašem počítači grafickou kartu ATI Radeon 8500 nebo novější vyberte i následující repozitář:

  • ATI Repository

  Pokud máte ve vašem počítači grafickou kartu NVIDIA vyberte i následující repozitář:

  • NVIDIA Repository

  Potom klikněte na tlačítko “Dokončit”.
  repo_04.png

 5. Počítač se několikrát zeptá zda chcete importovat certifikát repozitáře, odpovězte stiskem tlačítka “Import”.
  repo_05.png
 6. Nyní by jste měli mít připraveny všechny repozitáře, můžete tedy začít instalovat nový software.


Computer name

Nahoru

After installation you will have strange computer name like “linux-xyz”. There is small guide how you can change your computer name.

 1. Run YAST control center. (Click on “Computer” button in the bottom panel and click on “YAST” link.
  runYast_01.png
 2. Computer will ask you on root password. Fill it.
  runYast_02.png
 3. Fill word “network” into filter textbox. Then click on “Network Settings”.
  network_compName_01.png
 4. Go to the “Hostname/DNS” tab and fill your computer name into “Hostname” textbox, you can also fill your network name. Then click “Finish” button.
  network_compName_02.png


Skype installation

You can have this popular communication program in your Linux too. Installation is very easy.

Nahoru

Installation process

 1. Go to the skype Download page:
  http://www.skype.com/intl/en/download/skype/linux/choose/
 2. Click on OpenSUSE 10+ link
 3. Open file with package installer
  skype_01.png
 4. Installer will ask you if you want install skype, Click OK.
  skype_02.png
 5. You will be ask on the root password. Write it.
 6. Enter your root password
 7. When installation will finish you should find Skype in “computer” menu in section “all programs”.


How to install JAVA JRE and JDK

A lot of programs use JAVA, because JAVA is fast, platform independent and full object language. If you want run or develop these programs you will need JRE or JDK installed. There is little guide.

Nahoru

Requirements

You have to set repositories before installation. Please see ‘Repositories configuration’

Installation process of JRE 1.5 (only running Java applications)

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast --install java-1_5_0-sun java-1_5_0-sun-alsa java-1_5_0-sun-jdbc java-1_5_0-sun-plugin
 • Enter your root password

Installation process of JRE 1.6 (only running Java applications)

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast --install java-1_6_0-sun java-1_6_0-sun-alsa java-1_6_0-sun-jdbc java-1_6_0-sun-plugin
 • Enter your root password

Installation process of JDK 1.5 (running and develop of Java applications)

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast --install java-1_5_0-sun java-1_5_0-sun-devel java-1_5_0-sun-demo java-1_5_0-sun-alsa java-1_5_0-sun-jdbc java-1_5_0-sun-plugin
 • Enter your root password

Installation process of JDK 1.6 (running and develop of Java applications)

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast --install java-1_6_0-sun java-1_6_0-sun-devel java-1_6_0-sun-demo java-1_6_0-sun-alsa java-1_6_0-sun-jdbc java-1_6_0-sun-plugin
 • Enter your root password


Installation of Adobe Acrobat Reader

One of the most popular formats is PDF. If you want read documents in the PDF format you must install Adobe Acrobat Reader.

Nahoru

Requirements

You have to set repositories before installation. Please see ‘Repositories configuration’

Installation process

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast -i acroread
 • Enter your root password


Multimedia codecs and DVD playback

Installation of codecs and DVD playback is simple as previous installations.

Nahoru

Requirements

You have to set repositories before installation. Please see ‘Repositories configuration’

Installation process

Uninstallation of totem gstream

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast --remove totem totem-plugin

  This command will uninstall totem – gstream.

Installation of totem-xine and codecs

 • Run this command in the console:
  sudo /sbin/yast --install libdvdcss libxine1 w32codec-all ffmpeg gst-fluendo-mp3 totem-xine totem-xine-plugin libxine1-dvb libxine1-gnome-vfs libxine1-w32dll xvidcore

Ubuntu 8.04 32bit osobní instalační příručka

Toto je osobní uživatelská příručka na rychlou instalaci desktopu s Ubuntu 8.04 Hardy Heron.


Konfigurace repositřů

Před instalací jednotlivých programů si musíme korektně nastavit zdroje balíčků.

 1. Zálohovat konfiguraci repositářů apt-get který se nachází v /etc/apt/sources.list
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

  sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
 2. Otevřít soubor /etc/apt/sources.list pro editaci
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

  gksu gedit /etc/apt/sources.list
 3. Vložte následující řádky do souboru
  # deb cdrom:[Ubuntu 8.04 _Hardy Heron_ - Release i386 (20080423)]/ hardy main restricted
  # See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
  # newer versions of the distribution.
  
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
  
  ## Major bug fix updates produced after the final release of the
  ## distribution.
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted
  
  ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
  ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
  ## your rights to use the software. Also, please note that software in
  ## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
  ## team.
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy universe
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy universe
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates universe
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates universe
  
  ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
  ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
  ## your rights to use the software. Also, please note that software in
  ## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
  ## security team.
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy multiverse
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy multiverse
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse
  
  ## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
  ## repository.
  ## N.B. software from this repository may not have been tested as
  ## extensively as that contained in the main release, although it includes
  ## newer versions of some applications which may provide useful features.
  ## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
  ## or updates from the Ubuntu security team.
  # deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
  # deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
  
  ## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
  ## 'partner' repository. This software is not part of Ubuntu, but is
  ## offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu
  ## users.
  deb http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
  # deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
  
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main restricted
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main restricted
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security universe
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security universe
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security multiverse
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security multiverse
  
  # Skype
  deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
  
  ## WineHQ
  deb http://wine.budgetdedicated.com/apt hardy main
  deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt hardy main
  
  ## VirtualBox
  #deb http://www.virtualbox.org/debian hardy non-free
  
  ## Medibuntu - Ubuntu 8.04 "Hardy Heron"
  ## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/
  deb http://packages.medibuntu.org/ hardy free non-free
  deb-src http://packages.medibuntu.org/ hardy free non-free
 4. Uložit soubor
 5. Nainstalovat podpisy jednotlivých repositářů
  Spusťte konzoli a zadejte příkazy:

  wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
  wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
  wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -
 6. Update repositářů
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

  sudo apt-get update

Aktualizace systému

V grafickém prostředí nás na aktualizace upozorňuje adept-notifier, ale pokud se nacházíte v textové konzoli nebo chcete aktualizovat systém explicitně, je tento krátký návod právě pro Vás.

 • Před samotnou aktualizací systému musíme aktualizovat databázi balíčků. To provedeme příkazem:
  sudo apt-get update
 • Po samotné aktualizaci repositářů můžeme přistoupit k samotné aktualizaci naší distribuce
  sudo apt-get upgrade
 • Pokud chceme upgradovat celou distribuci (např. při změně repozitářů Kubuntu 6.04 na 6.10) použijeme příkaz
  sudo apt-get dist-upgrade

nVidia ovladač

Jedním z nejžádanějších návodů jsou postupy instalace grafických ovladačů. V této části si můžete přečíst jak nainstalovat grafický ovladač nVidia.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace nVidia ovladače

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  sudo apt-get update && sudo apt-get install nvidia-glx-new
 • Po nainstalování ovladačů provedeme změnu /etc/X11/xorg.conf
  Nejdříve si zálohujeme původní verzi

  sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.orig
 • A nyní změníme nastavení
  sudo nvidia-xconfig
 • Po restartu počítače by jste měli mít funkční nVidia ovladač.

Test

Nyní zjistíme zda vše funguje.

 • Spusťte konzoli v grafickém prostředí a zadejte následující příkaz
  glxgears -printfps
 • Pokud vidíte okno s otáčejícími se ozubenými koly, vše funguje korektně. (v konzoli můžete sledovat výpis FPS)

Nastavení spouštění Xorg serveru bez loga nVidia

Pokud nechcete vidět logo nVidia při stratu X, musíte udělat malý zasah do /etc/X11/xorg.conf souboru

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
 • V souboru nalzeněte sekci, která vypadá Spusťte konzoli a zadejte příkaz:podobně jako tato:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
  EndSection
 • a přidejte do ní řádek
  Option     "NoLogo"
 • výsledkem tedy bude podobně vypadající zápis:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
     Option     "NoLogo"
  EndSection

Nastavení LCD pivot

Jestliže máte LCD s podporou funkce pivot, můžete ji povolit takto.

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
 • V souboru nalezněte sekci, která vypadá podobně jako tato:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
  EndSection
 • a přidejte do ní řádek
  Option     "RandRRotation" "on"
 • výsledkem tedy bude podobně vypadající zápis:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
     Option     "RandRRotation" "on"
  EndSection
 • Nyní můžete v KDE control center nastavovat natočení obrazu.

Nastavení české klávesnice v Xorg.conf

V tomoto textu si ukážeme jak snadno nastavit grafické prostředí abychom mohli přepínat mezi českou QWERTY a anglickou klávesnicí.

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Budete vyzváni k zadání rootovského hesla. Po správném zadání hesla se zobrazí gedit s otevřeným konfiguračním souborem Xorg.conf,
 • Najděte v souboru sekci ‘ Section “InputDevice” ‘ tákající se klávesnice.
  Dafaultně vypadá nějak takto:

  Section "InputDevice"
  	Identifier	"Generic Keyboard"
  	Driver		"kbd"
  	Option		"CoreKeyboard"
  	Option		"XkbRules"	"xorg"
  	Option		"XkbModel"	"pc105"
  	Option		"XkbLayout"	"us"
  	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
  EndSection
 • Kompletně ji zakomentujte tím že před každý řádek vložíte znak #.
  Po vaší úpravě bude sekce vypadat takto:

  #Section "InputDevice"
  #	Identifier	"Generic Keyboard"
  #	Driver		"kbd"
  #	Option		"CoreKeyboard"
  #	Option		"XkbRules"	"xorg"
  #	Option		"XkbModel"	"pc105"
  #	Option		"XkbLayout"	"us"
  #	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
  #EndSection
 • Nyní vložíme pod řádek ‘ #EndSection ‘ a následující text:
  Section "InputDevice"
    Identifier "Generic Keyboard"
    Driver   "kbd"
    Option   "CoreKeyboard"
    Option   "XkbRules"   "xorg"
    Option   "XkbModel"   "pc105"
    Option   "XkbLayout"   "us,cz"
    Option   "XkbVariant"  ",qwerty"
    Option   "XkbOptions"  "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
  EndSection
 • Uložíme soubor a je hotovo.

Po restartu X serveru nebo počítače můžeme přepínat klávesnici mezi anglickou a českou. V naše případě bude anglické klávesnice výchozí a pomocí SHIFT+ALT můžeme mezi klávesnicemi přepínat. Pokud nám bude na klávesnici svítit LED dioda “Scroll Lock” máme aktivovanou českou klávesnici v opačném případě anglickou.


Instalace komunikátoru Skype

Tento populární kominikátor můžete mít i ve vašem Linuxu. Instalace je velice jednoduchá.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz, který stáhne skype z internetu a nainstaluje jej.
  sudo apt-get install skype

Instalace webového prohlížeče Firefox 2 včetně Flash pluginu

Abychom mohli plně využívat internet, potřebujeme k tomu kvalitní prohlížeč. Špičkou mezi prohlížeči je Firefox 2. My si nyní ukážeme jak jej nainstalovat.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace Firefox 2

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz, který se o vše postará sám.
  sudo apt-get install firefox-2 mozilla-firefox-locale-cs-cz

Postup instalace Flash pluginu

 • Spusťte konzoli (pokud jste ji již zavřeli) a zadejte následující příkaz
  sudo apt-get install flashplugin-nonfree msttcorefonts

Poštovní klient Thunderbird

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install mozilla-thunderbird thunderbird-locale-cs

Jak nainstalovat JAVA JRE a JDK

Čím dál více programů je dnes psáno v tomto populárním objektovém jazyce. Jeho největší výhodou je jeho multiplatformnost. Abychom mohli spouštět programy psané v Jave, nainstalujeme si Java Runtime Environment (JRE).

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace pro používání Javy (jen runtime)

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts sun-java6-plugin

Postup instalace pro vývoj v Java (runtime a SDK)

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin sun-java6-fonts sun-java6-plugin sun-java6-demo sun-java6-doc

  Pozn: Během instalace budete vyzváni ke stažení dokumentace ze stránek SUN a uložení tohot ZIP do /tmp. Je to z toho důvodu, že instalační deb balíček sun-java6-doc v sobě neobsahuje danou dokumentaci, ale jen instalační skript.


Instalace Adobe Acrobat Readeru

Jedním z nejpupolárnějších formátů pro šíření dokumentů je formát PDF. Abychom si jej mohli prhlédnout nainstalujeme si Adobe Acrobate Reader včetně pluginu do Firefoxu.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install acroread acroread-plugins
 • Spusťte nainstalovaný “Adobe Acrobat Reader” ten by měl zahlásit že mu chybí libgtkembedmoz.so. Po kliknutí na OK vám program ukáže prázdné okno. Přepněte se zpět do hlavního okna Acrobatu a vyberte v menu “Edit > Preferences > Internet”. Do oblasti “Select Browser” a “libgtkembedmoz Folder” vložte následující cestu:
  /usr/lib/firefox

  Restartujte program, nyní by měl Adobe Acrobat fungovat bez chyby.

 • Pokud chcete mít Acrobat Reader integorvaný ve Vašem Firefoxu, spusťte ještě následující příkaz
  sudo apt-get install mozilla-acroread

Instalace multimediálních kodeků a přehrávání DVD

Dnes je nepředstavitelné, že bychom si nemohli přehrávat hudbu a videa na našem domácím počítači. O tuto radost vás samozřejmě neošidí ani Linux. Instalace je opět velice jednoduchá.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse libxine1-ffmpeg w32codecs libdvdcss2 regionset gstreamer0.10-pitfdll

  Tímto jediným příkazem nainstalujete všechny kodeky i podporu pro DVD.

 • Pokud by jste chtěli přehrávat videa i ve vašem Firefoxu. stačí aplikovat následující postup.
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz

  sudo apt-get install mozilla-mplayer

Ubuntu 7.10 32bit osobní instalační příručka

Toto je osobní uživatelská příručka na rychlou instalaci desktopu s Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon.


Konfigurace repositřů

Před instalací jednotlivých programů si musíme korektně nastavit zdroje balíčků.

 1. Zálohovat konfiguraci repositářů apt-get který se nachází v /etc/apt/sources.list
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

  sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
 2. Otevřít soubor /etc/apt/sources.list pro editaci
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

  gksu gedit /etc/apt/sources.list
 3. Vložte následující řádky do souboru
  # deb cdrom:[Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016)]/ gutsy main restricted
  # See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
  # newer versions of the distribution.
  
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
  
  ## Major bug fix updates produced after the final release of the
  ## distribution.
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
  
  ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
  ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
  ## your rights to use the software. Also, please note that software in
  ## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
  ## team.
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates universe
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates universe
  
  ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
  ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
  ## your rights to use the software. Also, please note that software in
  ## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
  ## security team.
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
  deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse
  deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse
  
  ## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
  ## repository.
  ## N.B. software from this repository may not have been tested as
  ## extensively as that contained in the main release, although it includes
  ## newer versions of some applications which may provide useful features.
  ## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
  ## or updates from the Ubuntu security team.
  # deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
  # deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
  
  ## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
  ## 'partner' repository. This software is not part of Ubuntu, but is
  ## offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu
  ## users.
  deb http://archive.canonical.com/ubuntu gutsy partner
  # deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu gutsy partner
  
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security universe
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security universe
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security multiverse
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security multiverse
  
  # Skype
  deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
  
  ## WineHQ
  deb http://wine.budgetdedicated.com/apt gutsy main
  deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt feisty main
  
  ## VirtualBox
  deb http://www.virtualbox.org/debian gutsy non-free
  
  ## Medibuntu - Ubuntu 7.10 "gutsy gibbon"
  ## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/
  deb http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free
  #deb-src http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free
 4. Uložit soubor
 5. Nainstalovat podpisy jednotlivých repositářů
  Spusťte konzoli a zadejte příkazy:

  wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
  wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
  wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -
 6. Update repositářů
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

  sudo apt-get update

Aktualizace systému

V grafickém prostředí nás na aktualizace upozorňuje adept-notifier, ale pokud se nacházíte v textové konzoli nebo chcete aktualizovat systém explicitně, je tento krátký návod právě pro Vás.

 • Před samotnou aktualizací systému musíme aktualizovat databázi balíčků. To provedeme příkazem:
  sudo apt-get update
 • Po samotné aktualizaci repositářů můžeme přistoupit k samotné aktualizaci naší distribuce
  sudo apt-get upgrade
 • Pokud chceme upgradovat celou distribuci (např. při změně repozitářů Kubuntu 6.04 na 6.10) použijeme příkaz
  sudo apt-get dist-upgrade

nVidia ovladač

Jedním z nejžádanějších návodů jsou postupy instalace grafických ovladačů. V této části si můžete přečíst jak nainstalovat grafický ovladač nVidia.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace nVidia ovladače

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  sudo apt-get update && sudo apt-get install nvidia-glx-new
 • Po nainstalování ovladačů provedeme změnu /etc/X11/xorg.conf
  Nejdříve si zálohujeme původní verzi

  sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.orig
 • A nyní změníme nastavení
  sudo nvidia-xconfig
 • Po restartu počítače by jste měli mít funkční nVidia ovladač.

Test

Nyní zjistíme zda vše funguje.

 • Spusťte konzoli v grafickém prostředí a zadejte následující příkaz
  glxgears -printfps
 • Pokud vidíte okno s otáčejícími se ozubenými koly, vše funguje korektně. (v konzoli můžete sledovat výpis FPS)

Nastavení spouštění Xorg serveru bez loga nVidia

Pokud nechcete vidět logo nVidia při stratu X, musíte udělat malý zasah do /etc/X11/xorg.conf souboru

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
 • V souboru nalzeněte sekci, která vypadá Spusťte konzoli a zadejte příkaz:podobně jako tato:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
  EndSection
 • a přidejte do ní řádek
  Option     "NoLogo"
 • výsledkem tedy bude podobně vypadající zápis:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
     Option     "NoLogo"
  EndSection

Nastavení LCD pivot

Jestliže máte LCD s podporou funkce pivot, můžete ji povolit takto.

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
 • V souboru nalezněte sekci, která vypadá podobně jako tato:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
  EndSection
 • a přidejte do ní řádek
  Option     "RandRRotation" "on"
 • výsledkem tedy bude podobně vypadající zápis:
  Section "Device"
     Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
     Driver     "nvidia"
     Option     "RandRRotation" "on"
  EndSection
 • Nyní můžete v KDE control center nastavovat natočení obrazu.

Nastavení české klávesnice v Xorg.conf

V tomoto textu si ukážeme jak snadno nastavit grafické prostředí abychom mohli přepínat mezi českou QWERTY a anglickou klávesnicí.

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz
  gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Budete vyzváni k zadání rootovského hesla. Po správném zadání hesla se zobrazí gedit s otevřeným konfiguračním souborem Xorg.conf,
 • Najděte v souboru sekci ‘ Section “InputDevice” ‘ tákající se klávesnice.
  Dafaultně vypadá nějak takto:

  Section "InputDevice"
  	Identifier	"Generic Keyboard"
  	Driver		"kbd"
  	Option		"CoreKeyboard"
  	Option		"XkbRules"	"xorg"
  	Option		"XkbModel"	"pc105"
  	Option		"XkbLayout"	"us"
  	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
  EndSection
 • Kompletně ji zakomentujte tím že před každý řádek vložíte znak #.
  Po vaší úpravě bude sekce vypadat takto:

  #Section "InputDevice"
  #	Identifier	"Generic Keyboard"
  #	Driver		"kbd"
  #	Option		"CoreKeyboard"
  #	Option		"XkbRules"	"xorg"
  #	Option		"XkbModel"	"pc105"
  #	Option		"XkbLayout"	"us"
  #	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
  #EndSection
 • Nyní vložíme pod řádek ‘ #EndSection ‘ a následující text:
  Section "InputDevice"
    Identifier "Generic Keyboard"
    Driver   "kbd"
    Option   "CoreKeyboard"
    Option   "XkbRules"   "xorg"
    Option   "XkbModel"   "pc105"
    Option   "XkbLayout"   "us,cz"
    Option   "XkbVariant"  ",qwerty"
    Option   "XkbOptions"  "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
  EndSection
 • Uložíme soubor a je hotovo.

Po restartu X serveru nebo počítače můžeme přepínat klávesnici mezi anglickou a českou. V naše případě bude anglické klávesnice výchozí a pomocí SHIFT+ALT můžeme mezi klávesnicemi přepínat. Pokud nám bude na klávesnici svítit LED dioda “Scroll Lock” máme aktivovanou českou klávesnici v opačném případě anglickou.


Instalace komunikátoru Skype

Tento populární kominikátor můžete mít i ve vašem Linuxu. Instalace je velice jednoduchá.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz, který stáhne skype z internetu a nainstaluje jej.
  sudo apt-get install skype

Instalace webového prohlížeče Firefox 2 včetně Flash pluginu

Abychom mohli plně využívat internet, potřebujeme k tomu kvalitní prohlížeč. Špičkou mezi prohlížeči je Firefox 2. My si nyní ukážeme jak jej nainstalovat.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace Firefox 2

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz, který se o vše postará sám.
  sudo apt-get install firefox mozilla-firefox-locale-cs-cz

Postup instalace Flash pluginu

 • Spusťte konzoli (pokud jste ji již zavřeli) a zadejte následující příkaz
  sudo apt-get install flashplugin-nonfree

Poštovní klient Thunderbird

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install mozilla-thunderbird thunderbird-locale-cs

Jak nainstalovat JAVA JRE a JDK

Čím dál více programů je dnes psáno v tomto populárním objektovém jazyce. Jeho největší výhodou je jeho multiplatformnost. Abychom mohli spouštět programy psané v Jave, nainstalujeme si Java Runtime Environment (JRE).

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace pro používání Javy (jen runtime)

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts sun-java6-plugin

Postup instalace pro vývoj v Java (runtime a SDK)

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin sun-java6-fonts sun-java6-plugin sun-java6-demo sun-java6-doc

  Pozn: Během instalace budete vyzváni ke stažení dokumentace ze stránek SUN a uložení tohot ZIP do /tmp. Je to z toho důvodu, že instalační deb balíček sun-java6-doc v sobě neobsahuje danou dokumentaci, ale jen instalační skript.


Instalace Adobe Acrobat Readeru

Jedním z nejpupolárnějších formátů pro šíření dokumentů je formát PDF. Abychom si jej mohli prhlédnout nainstalujeme si Adobe Acrobate Reader včetně pluginu do Firefoxu.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

Spusťte konzoli a zadejte příkaz:

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install acroread acroread-plugins
 • Spusťte nainstalovaný “Adobe Acrobat Reader” ten by měl zahlásit že mu chybí libgtkembedmoz.so. Po kliknutí na OK vám program ukáže prázdné okno. Přepněte se zpět do hlavního okna Acrobatu a vyberte v menu “Edit > Preferences > Internet”. Do oblasti “Select Browser” vložte následující cestu:
  /usr/lib/firefox

  Restartujte program, nyní by měl Adobe Acrobat fungovat bez chyby.

 • Pokud chcete mít Acrobat Reader integorvaný ve Vašem Firefoxu, spusťte ještě následující příkaz
  sudo apt-get install mozilla-acroread

Instalace multimediálních kodeků a přehrávání DVD

Dnes je nepředstavitelné, že bychom si nemohli přehrávat hudbu a videa na našem domácím počítači. O tuto radost vás samozřejmě neošidí ani Linux. Instalace je opět velice jednoduchá.

Požadavky

Před instalací si musíte korektně nastavit repositář viz. ‘Konfigurace repositářů’

Postup instalace

 • Spusťte konzoli a zadejte následující příkaz:
  sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-gl gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse libxine1-ffmpeg w32codecs libdvdcss2

  Tímto jediným příkazem nainstalujete všechny kodeky i podporu pro DVD.

 • Pokud by jste chtěli přehrávat videa i ve vašem Firefoxu. stačí aplikovat následující postup.
  Spusťte konzoli a zadejte příkaz

  susudo apt-get install mozilla-mplayer