Mé TOP pluginy pro Eclipse JEE

Eclipse ResourceBundle Editor

Eclipse plugin pro editaci Java resources. Umožňí Vám editaci všech jazyků do kterých lokalizujete vaší aplikci v jednom okně.
– Více informací: http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/

Instalace

– Tento plugin musíte nainstalovat ručně
– Stáhněte si ZIP soubor z SourceForge http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/
– Rozbalte jej do adresáře kde máte instalovaný Eclipse

Eclispe Visual Editor – Swing and SWT Designer

Projekt Eclipse Visual Editor nezávislý a otevřený podpůrný framework pro vytváření GUI s podporou Swing/JFC a SWT/RCP.
– Více informací: http://www.eclipse.org/vep/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclispe Visual Editor”
– Location: “http://download.eclipse.org/tools/ve/updates/1.4/”

Jigloo – Swing designer

Jigloo je zdarma pro nekomerční použití, pro komerční využití je potřeba zakoupit licenci Professional.
– Více informací: http://www.cloudgarden.com/jigloo/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Jigloo”
– Location: “http://cloudgarden1.com/update-site”

JBoss Tools

JBoss Tools je soubor nástrojů usnadňující vývoj pro platformu JBoss a souvysející technologie. Obshauje podporu pro Hibernate, JBoss AS, Drools, jBPM, JSF, (X)HTML, Seam, Smooks, JBoss ESB, JBoss Portal atd…
– Více informací: http://jboss.org/tools/docs.html

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”

Eclipse SQL Explorer

Eclipse SQL Explorer je chytrý SQL klient, který Vám umožní pracovat s jakoukoli databází kterou lze připojit přes JDBC. Obsahuje speciální nástroje pro Oracle, DB2 a MySQL. Zároveň může být rozšířen o další specializovanou podporu dalších DB strojů.
– Více informací: http://eclipsesql.sourceforge.net/screenshots.php

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclipse SQL Explorer”
– Location: “http://eclipsesql.sourceforge.net/”

Regex Util

A eclipse plugin pro testování regulárních výrazů. Barevně vyznačuje syntaxi, v tooltip zobrazuje detailní popis regex itemu, atd …
– Více informací: http://sourceforge.net/projects/regex-util/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Regex Util”
– Location: “http://regex-util.sourceforge.net/update/”

Eclipse Notepad Plugin

Tento plugin umožňuje psát vývojářům malé poznámky, ty jsou ukládány přímo do workspace metadat.
– Více informací: http://eclipsenotepad.sourceforge.net/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclipse Notepad Plugin”
– Location: “http://eclipsenotepad.sourceforge.net/updates/”

ExploreFS

Jediné co tento plugin umí je otevírání nativního souborového manažeru (Nautilus, Explorer, atd …). Ppřidává do kontextového menu položku “Open in File System”.
– Více informací: http://marketplace.eclipse.org/content/explorefs

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “ExploreFS, FreeMem and RSS”
– Location: “http://junginger.biz/eclipse/”

FreeMem

FreeMem je graf zobrazující využití paměti.
– Více informací: http://www.junginger.biz/eclipse/freemem.html

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “ExploreFS, FreeMem and RSS”
– Location: “http://www.junginger.biz/eclipse/”
Note: If you install ExploreFS plugin you have this update site added

Subversive

Subversive projekt je zaměřen na integraci funkcí SVN do Eclipse.
– Více informací: http://www.eclipse.org/subversive/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Subversive”
– Location: “http://download.eclipse.org/technology/subversive/0.7/update-site/”

AnyEdit

AnyEdit plugin přidává několik nových nástrojů pro editaci textu.
– Více informací: http://andrei.gmxhome.de/anyedit/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “AnyEdit”
– Location: “http://andrei.gmxhome.de/eclipse/”

Instalace Eclipse a JBoss Tools

Instalace Eclipse JEE Galileo

Stažení Eclipse

– Stáhněte si balíček TAR.GZ (např: eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz) z této url: http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/sr2.
Poznámka: Eclipse Helios není v současné době podporován JBoss Tools, proto stahujeme starší verzi Eclipse Galileo.

Instalace

– Spusťte terminál a zalogujte se jako root

su -

– Běžte do složky “/usr/local”

cd /usr/local

– Rozbalte balíček s Eclipse

tar xvzf /PathToDownloadsDirectory/eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz

Instalace JBoss Tools

Spuštění Eclipse

– Otevřete terminál jako standardní uživatel
– Spusťte Eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Instalace JBoss Tools

– V Eclipse klikněte na menu “Help” / “Install new software”
– Pak na tlačítko “Add”
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”
– “OK”
– V combobox “working” vyberte “JBoss Tools”
– V seznamu pluginů vyberte jen “All JBoss Tools – 3.1 …”. Nezaškrtávejte žádné jiné balíčky!
– Klikněte “Next”
– “Next” ještě jednou
– Na další obrazovce zaškrtněte “I accept the terms of the license agreements” a klikněte “Finish”.
– Po skončení instalačního procesu restartujte Eclipse

Kontrola instalace

Spusťte Eclipse

– Otevřete terminál jako standardní uživatel
– Spusťte Eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Zkontrolujte zda máte dostupný projekt typu BPEL

– V Eclipse klikněte na “File” / “New” / “Project”
– V seznamu projektů by jste měli vidět projekty z JBoss Tools jako např: BPEL, Drools, etc..

Více informací

Více informací o JBoss Tools (FAQ, video tutorials, atd…) naleznete na této url: http://jboss.org/tools/docs.html.