Mé TOP pluginy pro Eclipse JEE

Eclipse ResourceBundle Editor

Eclipse plugin pro editaci Java resources. Umožňí Vám editaci všech jazyků do kterých lokalizujete vaší aplikci v jednom okně.
– Více informací: http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/

Instalace

– Tento plugin musíte nainstalovat ručně
– Stáhněte si ZIP soubor z SourceForge http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/
– Rozbalte jej do adresáře kde máte instalovaný Eclipse

Eclispe Visual Editor – Swing and SWT Designer

Projekt Eclipse Visual Editor nezávislý a otevřený podpůrný framework pro vytváření GUI s podporou Swing/JFC a SWT/RCP.
– Více informací: http://www.eclipse.org/vep/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclispe Visual Editor”
– Location: “http://download.eclipse.org/tools/ve/updates/1.4/”

Jigloo – Swing designer

Jigloo je zdarma pro nekomerční použití, pro komerční využití je potřeba zakoupit licenci Professional.
– Více informací: http://www.cloudgarden.com/jigloo/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Jigloo”
– Location: “http://cloudgarden1.com/update-site”

JBoss Tools

JBoss Tools je soubor nástrojů usnadňující vývoj pro platformu JBoss a souvysející technologie. Obshauje podporu pro Hibernate, JBoss AS, Drools, jBPM, JSF, (X)HTML, Seam, Smooks, JBoss ESB, JBoss Portal atd…
– Více informací: http://jboss.org/tools/docs.html

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”

Eclipse SQL Explorer

Eclipse SQL Explorer je chytrý SQL klient, který Vám umožní pracovat s jakoukoli databází kterou lze připojit přes JDBC. Obsahuje speciální nástroje pro Oracle, DB2 a MySQL. Zároveň může být rozšířen o další specializovanou podporu dalších DB strojů.
– Více informací: http://eclipsesql.sourceforge.net/screenshots.php

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclipse SQL Explorer”
– Location: “http://eclipsesql.sourceforge.net/”

Regex Util

A eclipse plugin pro testování regulárních výrazů. Barevně vyznačuje syntaxi, v tooltip zobrazuje detailní popis regex itemu, atd …
– Více informací: http://sourceforge.net/projects/regex-util/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Regex Util”
– Location: “http://regex-util.sourceforge.net/update/”

Eclipse Notepad Plugin

Tento plugin umožňuje psát vývojářům malé poznámky, ty jsou ukládány přímo do workspace metadat.
– Více informací: http://eclipsenotepad.sourceforge.net/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Eclipse Notepad Plugin”
– Location: “http://eclipsenotepad.sourceforge.net/updates/”

ExploreFS

Jediné co tento plugin umí je otevírání nativního souborového manažeru (Nautilus, Explorer, atd …). Ppřidává do kontextového menu položku “Open in File System”.
– Více informací: http://marketplace.eclipse.org/content/explorefs

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “ExploreFS, FreeMem and RSS”
– Location: “http://junginger.biz/eclipse/”

FreeMem

FreeMem je graf zobrazující využití paměti.
– Více informací: http://www.junginger.biz/eclipse/freemem.html

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “ExploreFS, FreeMem and RSS”
– Location: “http://www.junginger.biz/eclipse/”
Note: If you install ExploreFS plugin you have this update site added

Subversive

Subversive projekt je zaměřen na integraci funkcí SVN do Eclipse.
– Více informací: http://www.eclipse.org/subversive/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “Subversive”
– Location: “http://download.eclipse.org/technology/subversive/0.7/update-site/”

AnyEdit

AnyEdit plugin přidává několik nových nástrojů pro editaci textu.
– Více informací: http://andrei.gmxhome.de/anyedit/

Instalace

– Můžete použít Eclipse update site
– Name: “AnyEdit”
– Location: “http://andrei.gmxhome.de/eclipse/”

OpenSUSE 11.1 – Subversion server + Apache2

Pokud chete nainstalovat subversion server a vytvorit si vlastni repozitář v OpenSUSE 11.1, tak je tato stránka určená právě Vám.

Obsah:

 1. Instalace subversion serveru
 2. Vytvoření nového repozitáře a dokončení instalace


Instalace subversion serveru

Top
 1. Nejdříve musíme nainstalovat subversion a apache2 balíčky.
  Spusťte trerminál a v něm příkaz:
  sudo /sbin/yast -i subversion-server subversion apache2 apache2-doc apache2-prefork libapr1 libapr-util1 neon
 2. Zapneme webdav a webdav-svn moduly v konfiguraci apache. To nám umožní procházet repozitáře SVN pomocí prohlížeče. Spusťte následující příkazy:
  sudo a2enmod dav
  sudo a2enmod dav_svn
 3. Nyní musíme vytvořit skupinu a uživatele svn, který bude mít právo pracovat se složkou SVN. Spusťte tyto příkazy:
  sudo groupadd -r svn
  sudo useradd -r -g svn -d /srv/svn -s /bin/false svn
 4. Je čas vytvořit složku kde budou uloženy vaše soubory které pošlete do SVN serveru. Cestu si můžete vybrat libovolně, já jsem zvolil “/home/SVN”
  sudo mkdir -p /home/SVN
 5. Modifikujeme konfigurační soubor “/etc/apache2/conf.d/subversion.conf”. Osobně používám editor nano, samozřejmě můžete použít libovolný editor. (pokud chcete použít nano a nemáte jej nainstalovaný spusťte příkaz sudo /sbin/yast -i nano)
  sudo nano /etc/apache2/conf.d/subversion.conf
 6. Modifikujte soubor tak aby měl nastavené parametry jako ukázka dole. Já jsem postupoval tak, že jsem celý obsah smazal a vložit nový. Nezapomeňte změnit položky “” a “SVNParentPath /home/SVN”.
  # Repository with URL http://your_url/svn
  # Free read access restricted commit access

  DAV svn
  SVNParentPath /home/SVN
  SVNListParentPath On
  # Limit write permission to list of valid users.

  # Require SSL connection for password protection.
  # SSLRequireSSL
  AuthType Basic
  # Message to give to the committer
  AuthName “Write access requires a password”
  # File listing users with write (commit) access
  AuthUserFile /srv/svn/user_access/svn_passwdfile
  Require valid-user

 7. Nyní vytvořím soubor, kde budou uložena hesla pro přístup do SVN. Spusťte příkazy:
  sudo mkdir /srv/svn
  sudo mkdir /srv/svn/user_access
  sudo touch /srv/svn/user_access/svn_passwdfile
  sudo chown root:www /srv/svn/user_access/svn_passwdfile
  sudo chmod 640 /srv/svn/user_access/svn_passwdfile
 8. Nového uživatele přidáte tímto příkazem. Budete vyzvání k zadání jeho hesla. (změňte slovo “user_name” za reálné jméno uživatele)
  sudo htpasswd2 /srv/svn/user_access/svn_passwdfile user_name
 9. Restartujte apache server.
  sudo rcapache2 restart


Vytvoření nového repozitáře a dokončení instalace

Top
 1. Vytvořte repozitář příkazem (modifikujte cestu “/home/SVN/myNewProject” na cestu k vaší subversion složce, kterou jste si vytvořili v předchozím postupu)
  sudo svnadmin create /home/SVN/myNewProject
 2. Modifikujte oprávnění složky, kterou jsme právě vytvořili.

  sudo chown -R wwwrun:www /home/SVN/myNewProject{db,locks}
  sudo chown wwwrun:www /home/SVN/myNewProject